Vés al contingut principal

La UAB destina 400.000 euros a mesures d'estalvi energètic

29 abr. 2021
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

Durant el 2021, la UAB destinarà 400.000 euros a mesures d'estalvi energètic al campus de Bellaterra d'acord amb les polítiques del Campus Saludable i Sostenible.

Estalvi Energètic

Aquest any 2021 la Direcció d’Arquitectura i Logística (Eficiència Energètica) disposarà d’una partida pressupostària de 400.000 euros per tal de dur a terme actuacions d’estalvi i eficiència energètica en el marc del Campus Saludable i Sostenible, en concret, de la línia estratègica 5 que té com a objectius fomentar l’eficiència energètica de les instal·lacions i l’estalvi energètic dels equipaments, potenciar l’ús de recursos locals i renovables i fer una gestió eficient i responsable de l’aigua.

Aquesta partida pressupostària procedeix de l'optimització que s'ha anat realitzant en els principals àmbits principals de l’energia durant els darrers anys. S'ha aconseguit reduir el consum ja que actualment estem fent un ús més racional de l’energia, gràcies a les actuacions dutes a terme, com podem ser la millora de la gestió i eficiència en les instal·lacions així com la seva sectorització, millora d’aïllaments i envolupants, substitució d’equips de producció de fred i calor obsolets, etc. També s'ha optat per la compra d’energia, realitzada de manera consorciada a través del CSUC, on s’han aconseguit uns preus de compra d’energia realment baixos gràcies als tancaments de preus realitzats a futurs. La conscienciació de la comunitat universitària a través de les campanyes de sensibilització, els grups de millora energètica, els apunts d’energia i els informes de seguiment de consum, entre d'altres, també han contribuït a la reducció del consum energètic.

Les actuacions que es duran a terme durant el 2021 seran les següents:

  • Instal·lació d’una planta solar fotovoltaica de 116kWp a la coberta de la Biblioteca d’Humanitats en règim d’autoconsum amb compensació d’excedents i un rati d’autoconsum del 92%.
  • Reforma de la sala de calderes de la Facultat de Veterinària, substitució de les actuals calderes per calderes de condensació augmentant el seu rendiment fins a un 96%.
  • Reforma de la sala de calderes de la Facultat de Ciències de la Comunicació, substitució de les actuals calderes per calderes de condensació augmentant el seu rendiment fins a un 96%.
  • Canvi a led de l’enllumenat exterior del vial situat al carrer Serragalliners, des de la rotonda dels bombers fins a la rotonda del Turó de Sant Pau.
  • Canvi massiu a led de l’enllumenat interior dels edificis, prioritzant els espais d’ús més intensiu per aconseguir un estalvi aproximat del 60% i millorar les condicions d’il·luminació.
  • Unificació elèctrica de les estacions transformadores dels edificis B i C per tal d'optimitzar la potència contractada, sent aquest el primer pas cap a la creació de l’anell únic en mitja tensió de la UAB.

Coberta de la Biblioteca d'Humanitats

Imatges del projecte d'instal·lació d'una planta solar a la coberta de la Biblioteca d'Humanitats

La UAB, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

  • Energia neta i assequible
  • Acció climàtica

Dins de