Vés al contingut principal

La UAB crea eines per sensibilitzar sobre el paper dels joves com a intèrprets per a persones migrades

27 juny 2022
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

Investigadores de la UAB han desenvolupat materials en accés obert per sensibilitzar el professorat i l’alumnat de la tasca que fan infants i joves de famílies migrades com a traductors i intèrprets, tant a nivell escolar com social. Aquests recursos són fruit de dos projectes de recerca, els resultats dels quals s’han presentat en la jornada “Joves intèrprets: la intermediació lingüística com a eina d’inclusió en la diversitat”, celebrada el 27 de juny a la Facultat de Traducció i d’Interpretació.

Il·lustració de quatre joves mirant un globus terraqüi

La jornada, organitzada pel grup de recerca MIRAS (Mediació, Interpretació i Recerca en l’Àmbit Social), ha posat el punt final a dos dels projectes de recerca en els quals han estat treballant les investigadores del grup en els últims anys: l’associació estratègica EYLBID “Empowering Young Language Brokers for Inclusion in Diversity”, cofinançada pel programa Erasmus + de la Unió Europea, i el projecte ILM “Intermediació Lingüística per part de Menors”, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

La inauguració ha anat a càrrec de Màrius Martínez, vicerector de Relacions Internacionals de la UAB; Susanna Naranjo Ordóñez, directora general d’Educació Inclusiva i Llengües del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i Mireia Vargas-Urpí i Marta Arumí, coordinadores del projecte EYLBID-UAB. La jornada ha comprès també una conferència a càrrec de la professora Marjorie Orellana, de la UCLA School of Education and Information Studies.

La difícil tasca de ser joves intèrprets a Europa

El projecte EYLBID ha estat una col·laboració entre cinc institucions d'educació superior i una empresa social i s'ha centrat en la intermediació lingüística feta per adolescents, que tenen un paper molt important en els processos migratoris. Sovint duen a terme la tasca tan complexa d'interpretar i traduir, tot fent de pont en la comunicació entre les seves famílies i el món exterior, entre les comunitats minoritàries i majoritàries. Per tal de sensibilitzar sobre la funció d’aquests infants i joves en l’àmbit escolar i de la societat en general, els resultats del projecte s’adrecen a professorat i alumnat d’instituts de secundària d’arreu d’Europa. El projecte contribueix al respecte per la diversitat lingüística i la riquesa cultural i a fomentar una actitud flexible envers la diversitat i les tradicions culturals.

Adventures of a Young Language Broker

El projecte ha desenvolupat materials en accés obert, gratuïts i multilingües: un videojoc, un manual per a docents i unes càpsules en vídeo.

El videojoc en anglès, català, castellà, alemany i italià ja està disponible i es pot descarregar aquí. Es titula  Adventures of a Young Language Broker i inclou diversos escenaris i minijocs en què els adolescents poden experimentar com se sent un intermediari lingüístic a l'escola i el tipus de decisions i situacions amb què es pot trobar en la vida quotidiana. El professorat també pot consultar la guia per al videojoc, amb pautes i suggeriments sobre com utilitzar-lo com a activitat a l'aula.

La versió en anglès del manual, titulat Inclusion, Diversity and Communication Across Cultures: A Teacher's Book with Classroom Activities for Secondary Education, ja està disponible i es pot descarregar aquí. Les versions en la resta d’idiomes estaran a punt molt aviat i també es podran descarregar al web d'EYLBID.

El manual s’adreça al professorat i contribueix a explorar, juntament amb l’alumnat, algunes de les complexitats que implica que els joves assumeixen aquest paper a les societats modernes. Consta de sis capítols: Les llengües en el dia a dia, Societats culturalment diverses,  Traducció i interpretació: ponts entre llengües i cultures; Què és la intermediació lingüística per part de menors? Per què existeix?; Impacte emocional, identitat i relacions personals, i Sortides professionals relacionades amb les llengües. Cada capítol inclou una part teòrica i també exercicis pràctics pensats per a l’educació secundària i l’alumnat adolescent. Hi ha notes amb explicacions pedagògiques adreçades al professorat i tot el material necessari per fer els exercicis a l'aula.

La intermediació lingüística a Catalunya

El grup MIRAS també ha presentat els resultats del projecte ILM, una recerca sobre la situació de la intermediació lingüística per part d’infants i joves a Catalunya. L’estudi s’ha basat en qüestionaris adreçats a professorat d’educació secundària i personal de serveis socials, entrevistes a joves adults i progenitors dels principals col·lectius migrats a Catalunya, i un grup de discussió amb adolescents en un institut.

La recerca assenyala que, a l’àmbit educatiu, més de la meitat del professorat enquestat afirma recórrer a alumnat plurilingüe quan ha de comunicar-se amb pares i mares que no parlen català o castellà, una xifra molt per sobre del 15 % que en aquests casos recorre a figures professionals com poden ser els intèrprets als serveis públics o els mediadors interculturals. De les entrevistes que s’han fet amb joves adults que havien fet tasques d’intermediació lingüística en edat d’escolarització obligatòria es fa palès l’impacte emocional i l’adultificació (és a dir, l’assumpció de responsabilitats que no pertoquen per edat) que sovint suposa aquesta tasca. Els principals resultats de l’estudi es poden consultar als informes i articles publicats al web del projecte.

A partir dels resultats d’aquesta recerca les investigadores han creat materials de divulgació i sensibilització que tenen molt més en compte les necessitats dels usuaris més immediats a l’entorn català. En destaca una infografia per a l’àmbit educatiu, disponible a la web del projecte, sobre bones pràctiques i explicacions de les situacions més freqüents. També han elaborat una sèrie de vídeos amb testimonis en primera persona de joves que fan o han fet d’intermediaris lingüístics a diferents àmbits dels serveis públics. Els vídeos ja estan disponibles al canal de YouTube del grup MIRAS.

Dins de