Recerca i assessorament

Línies de recerca

Línies de recerca

Els investigadors de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona tenen diferents perfils de recerca a partir de lesespecialitzacions i trajectòries que desenvolupen en àmbits diversos.

Aquesta tendència també respon al caràcter multidisciplinari del turisme que pretén donar resposta, també en l’àmbit investigador, a diferents reptes que planteja el sector.

1. Emprenedoria, gestió d’empreses, comptabilitat i finances

La gestió de les empreses turístiques, especialment dels hotels, permet estudis com l’anàlisi d’eficiència entre producció i recursos disponibles. A la vegada, la gestió comptable i financera és un pilar d'investigació important per cercar elements que millorin la gestió dels negocis turístics.  

L’emprenedoria i la creació d’empreses en el sector turístic és una altra via que pot propiciar estudis sobre l’impacte del gènere, la productivitat, la millora en l’ocupació del sector i una nova visió en la gestió dels recursos humans.

Investigadors: Maria Noguera, Magdalena Cayón.


2. Economia del turisme, comercialització i intervenció pública: impacte econòmic, anàlisi de preus i mercats, estacionalitat, aspectes de màrqueting turístic i regulació del sector

L’estudi de l’economia del turisme està enfocat a la recerca dels impactes econòmics d’institucions i de destinacions turístiques concretes i de les anàlisis cost-benefici. Una altra via d’anàlisi són els estudis de mercat sobre l’oferta turística disponible i sobre el comportament de la demanda turística a partir de les variables més sensibles en el procés de selecció d’una destinació turística.  

Des del punt de vista de màrqueting s’ofereix la possibilitat de l’anàlisi de preus i estacionalitat de diferents tipus d’allotjaments turístics (hotels, segones residències, turisme rural i càmpings) així com l’anàlisi quantitativa de la imatge de marca de destinacions turístiques a través dels preus.

Investigadors: Albert Saló, Albert Vancells, Mónica Oviedo.


3. Turisme, sostenibilitat, medi ambient i ecoturisme

Aquesta línia inclou estudis relacionats amb la gestió i la planificació sostenible de destinacions turístiques, així com la gestió ambiental i la responsabilitat social corporativa de les empreses turístiques. Àmbits més específics són l’ecoturisme i la gestió sostenible d’espais naturals protegits i el paper dels espais verds en el proveïment de salut i benestar a la societat, entre d'altres.

Investigadors: Francesc Romagosa.


4. Turisme i patrimoni cultural

Inclou el patrimoni cultural i el seu tractament com a producte turístic, així com la gestió del guiatge turístic en espais patrimonials com els museus i altres institucions culturals.

També es contempla l’anàlisi de l’accessibilitat en elements patrimonials, que pot fer-se extensiva a altres edificis relacionats amb el turisme com ara espais de congressos, recintes ferials, hotels, etc.

Investigadors: Maria Abril


5. Turisme de salut, sociologia del turisme i educació

El turisme mèdic i de wellness vinculat als tractaments especialitzats i d’alt nivell de determinats serveis mèdics està generant l’arribada de nous turistes en un sector amb clar potencial futur. S'analitza aquest perfil de turista, l'oferta disponible i l'evolució d’aquests nous mercats.

Un altre àmbit de recerca és l’anàlisi sociològica del turisme. L’estudi del comportament del consumidor respecte als hàbits i tendències actuals ha esdevingut important. Els canvis en les decisions dels consumidors no només estan relacionats amb variables econòmiques i de caire comercial, sinó també amb factors sociològics.

L’Escola també pretén impulsar la vinculació entre el sector turístic i l’àmbit educatiu, tot estudiant-ne el grau de professionalització, la inserció laboral, el perfil dels estudiants universitaris vinculats al turisme i fent l’anàlisi comparativa entre la formació rebuda i les exigències del mercat laboral.

Investigadora: Eva Canaleta-Safont.