Informació de convocatòries

Programes d'Intercavi de la Facultat

Benvinguts al programa de mobilitat i intercanvi d'estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB

Aquest lloc web conté informació per aquells estudiants que volen participar en un dels programes dintercanvi en el que la Facultat de Ciències de la Comunicació participa: Erasmus (universitats de la Unió Europea), SICUE (universitats de l'estat espanyol) i UAB Exchange Programme (universitats fora de la Unió Europea).
 

ESTADES INTERNACIONALS D'ESTUDIS

 

Convocatòria ERASMUS+ / UAB Exchange Programme Curs 2021-2022

(Universitats europees i de fora d'Europa)

Sol·licituds

Del 26 d’octubre al 9 de novembre 2020.
  
Sol·licitud electrònica a la pàgina http://sia.uab.es– Sol·licituds i consulta intercanvis OUT (Estudiants sortints)

Presentació de certificats idiomes

Del 26 d’octubre al 9 de novembre 2020.

Els requisits d'idiomes de les universitats de destinació es poden consultar a:

  • Erasmus+: Pàgina de la Facultat - Mobilitat Internacional - Destinacions
  • UAB Exchange Programme: Web de la UAB - Mobilitat i Intercanvi Internacional - UAB Exchange Programme - Destinacions

Demostrar que es compleixen els requisits d’idioma de la universitat de destinació:
L’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà per:

  1. L’estudiant ha de complir amb els requisits d’idioma (llengua i nivell) exigits per la universitat de destinació (veure llistat de destinacions).
  2. Per pujar la nota de participació en l’adjudicació de les places:
    (Nota de participació: Nota mitjana de l'expedient + punts obtinguts pel nivell d'idioma)
    Es tindràn en compte els certificats amb un nivell mínim de B1 de la llengua de docència de la universitat de destinació.
    L'anglès, com a llengua franca de la comunitat acadèmica, sempre permetrà afegir punts en la nota de participació.

Programa Erasmus+:

En ambdós casos, l’estudiant haurà de presentar el certificat d’idioma (original i una fotocòpia) en l’Oficina d’Intercanvis de la Facultat de Ciències de la Comunicació dintre del període de sol·licituds.

UAB Exchange Programme:

Demostrar que es compleixen els requisits d’idioma de la universitat de destinació
L’estudiant ha de complir amb els requisits d’idioma (llengua i nivell) exigits per la universitat de destinació, però podrà lliurar el certificat després de la resolució de les places d'intercanvi. És important tenir aquest certificat exigit al mes de gener per poder ser admès en la universitat de destinació.

En el cas que es vulgui pujar la nota de participació, el certificat original i una fotocòpia s'haurà d'entregar en l'Oficina d'Intercanvis (Gestió Acadèmica) dintre del període de sol·licituds de l'intercanvi.

Estudiants sense cap certificat d'idioma:

Els estudiants que NO disposin de cap certificat d’idioma, podran fer les proves de nivell organitzades pel Servei de Llengües de la UAB:
Matrícula de les proves: del 9 al 20 d’octubre
Calendari proves: del 28 d’octubre al 4 de novembre de 2020
Important: Revisar detingudament els requisits d'idiomes perquè hi ha universitats que no accepten els certificats del Servei de Llengües. Però sí que seran vàlids per pujar la nota de participació en el procés de selecció.

Resolucions

Primera adjudicació: 11 desembre 2020.
Segona adjudicació: 22 gener 2021.

 

 Observacions:
- L’estudiant presentarà una única sol·licitud on podrà indicar places de tots dos programes indistintament.

 

Programa SICUE Curs 2021-2022
(Universitats espanyoles)
SOL·LICITUDS Del 12 de febrer al 8 de març 2021
Sol·licitud electrònica a la pàgina http://sia.uab.es
Link: Sol·licitud i consulta Intercanvis OUT (Estudiants sortints)
REQUISITS
PARTICIPACIÓ
- Ser estudiant de grau
- Tenir un mínim de 45 crèdits superats amb data del 30 de setembre de 2020.
- Estar matrículat durant aquest curs 2020-2021 com a mínim de 30 crèdits.
 
OBSERVACIONS:
Els estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació no podran realitzar ni les pràctiques curriculars ni el Treball de Fi de Grau en la universitat d’acollida.
SELECCIÓ DE PLACES L'assignació de places es realitza als centres, i es fa en base a la nota mitja de l'expedient en data 30 de setembre de 2020.
RESOLUCIÓ Primera resolució: 19 març 2021
INFORMACIÓ DETALLADA  http://www.uab.cat
Apartat: Mobilitat i Intercanvi Internacional
Apartat: SICUE
 

PRÀCTIQUES INTERNACIONALS

PROGRAMA ERASMUS+ PRÀCTIQUES / UAB EXCHANGE PROGRAMME TRAINEESHIPS 
 

Més informació a la pàgina web del Servei d'Ocupabilitat de la UAB.