Accés

Per accedir al Mínor en Estudis Japonesos cal tenir un mínim de 90 crèdits ECTS superats dels estudis del grau que s'estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud. 

El seguiment d’aquest mínor no requereix coneixements previs de llengua japonesa.

Criteris de selecció

L'admissió i matriculació en el mínor requereix el compliment de la normativa de la UAB. 

Si la demanda supera l’oferta de places s’aplicarà el barem de l’expedient acadèmic de l’estudiant.

 

Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.

Procés i calendari

Admesos a la convocatòria ordinària:

Cognoms i nom:

Vila Morales, Anna Yangyi

Guiñez Avi, Ainhoa

Chirca , Maurizio Georgian

Denegats convocatòria ordinària:

Cognoms i nom:

Yuan , Yue          No cumplir amb elo requisits d'accés al mínor, que es tenir 90 crèdits superats en el seu pla de estudis.

Calendari preinscripció extraordinària:

  • Preinscripció: del 11 al 17 de juliol de 2024 via web (sia.uab.cat)
  • Presentació documentació complementària: termini màxim el 26 de juliol de 2024
  • Resolució: 5 de setembre maig de 2024

Matrícula

A la gestió acadèmica del centre on l'estudiant estigui cursant els estudis de grau.

Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula ordinària dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor posteriorment a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificar la matrícula.

La matriculació en un minor es farà conjuntament amb la resta d’assignatures que conformen la titulació. El nombre de crèdits mínim de matrícula serà de 12, i es podran cursar fins als 30 crèdits necessaris per a obtenir el mínor entre el total de crèdits programats del mínor.

Facultat de Traducció i d'Interpretació
https://www.uab.cat/traducciointerpretacio/
Coordinació acadèmica

Makiko Fukuda

 


Preu

El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.