Pla d'estudis

El Mínor en Estudis Japonesos ofereix 30 crèdits ECTS, amb dues assignatures de 12 crèdits ECTS cadascuna i una de 6 crèdits ECTS. L’alumnat haurà de cursar tots 30 crèdits.

Pla d'Estudis Mínor en Estudis Japonesos

Assignatura ECTS Caràcter Curs Semestre
101574 - Idioma I: Japonès Modern 12 OB 1r 1
101572 - Idioma II: Japonès Modern 12 OB 1r 2
101520 - Història d'Àsia 6 OB 1r 1
Totals 30      

 

Facultat de Traducció i d'Interpretació
https://www.uab.cat/traducciointerpretacio/
Coordinació acadèmica

Makiko Fukuda

 


Preu

El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.