Mínor en Emprenedoria i Innovació Social

Criteris de selecció

L'alumnat interessat en accedir al mEIS caldrà que hagi superat un mínim de 90 crèdits dels estudis de grau que estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud. Pel millor aprofitament dels continguts del Mínor es recomana estar matriculat en el TFG en l'any que es sol·liciti fer el Mínor. En el cas que la demanda superi l'oferta de places, es tindrà en compte el barem de l'expedient acadèmic i el perfil de l'estudiant (si s'escau, també es realitzarà una entrevista personal).

Procés i calendari

 

Període Procés
Inscripció extraordinària- de l'11 al 17 de juliol de 2023 La preinscripció es realitzarà a la web http://sia.uab.cat/Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors
Resolució inscripció extraordinària 5 de setembre de 2023
Segons el calendari establert per cada centre Inici de les classes.
Segons el calendari establert per cada centre Matrícula.

 
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat d´Economia i Empresa.

Matrícula


A la gestió acadèmica del centre on l'estudiant estigui cursant els estudis de grau.

L'estudiant podrà matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula.

En cas que en el moment de matrícula encara no s'hagi resolt la concessió de plaça al Mínor, l'estudiant podrà incorporar les assignatures mitjançant modificació de matrícula.

Facultat d'Economia i Empresa
https://www.uab.cat/economia-empresa/
Coordinació acadèmica

Andreu Turró Sol
Departament d'Empresa
Andreu.Turro@uab.cat


Preu

El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l´estudiant.

Com fer la Preinscripció al Mínor
Per saber com fer la Preinscripció al Mínor, seguiu les instruccions en aquest manual