Mínor en Emprenedoria i Innovació Social

Pla d'estudis

Per tal d'obtenir el mEIS caldrà superar 30 ECTS d'un total de 72 ECTS oferts (cada assignatura és de 6 ECTS). D'aquests 30 crèdits, es recomana cursar les assignatures bàsiques del Mínor: Creació d'Empreses, Investigació Comercial I, Creativitat Publicitària i Gestió de Projectes d'Intervenció Social II, completant la resta de 6 crèdits amb una de les assignatures ofertes en el Mínor. En el cas de l'alumnat que provingui de la Facultat d'Economia i Empresa, la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, la Facultat de Ciències de la Comunicació, la Facultat de Dret o l'Escola d'Enginyeria, que ja hagin cursat alguna de les assignatures, escolliran una altra optativa de la resta de les que s'ofereixen en el Mínor (de tota manera, aquests casos concrets s'analitzaran per part de la coordinació del mEIS).


Pla d'estudis (Relació d'assignatures):

Codi Assignatura Semestre Facultat
1er 2on
102364 Creació d'Empreses (*) X
 
  Economia i Empresa
102355 Investigació Comercial I (grup en anglès)(*)   X Economia i Empresa
103146 Creativitat Publicitària (*)   X Ciències de la Comunicació
101123 Gestió de Projectes d'Intervenció Social II (*)   X Ciències Polítiques i Sociologia
102341 Introducció a l'Economia (grup en anglès) X   Economia i Empresa
101088

Habilitats Professionals ( no s'imparteix el curs 23/24)

  X Ciències Polítiques i Sociologia
102343 Economia de l'Empresa I (grup en anglès) X   Economia i Empresa
104682 Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions, Qualitat i Processos X   Economia i Empresa
101129 Sociologia Ambiental   X Ciències Polítiques i Sociologia
101137 Sociologia de la Comunicació   X Ciències Polítiques i Sociologia
102280 Gènere i Dret   X Dret
102752 Sistemes d'Informació X   Escola d'Enginyeria

 
(*) Assignatures recomanades

Descripció breu de les assignatures

Assignatura Descripció
Creació d'Empreses Conèixer el procés emprenedor, les característiques de les persones emprenedores i els recursos necessaris per emprendre. Elaboració d'un projecte emprenedor.
Investigació Comercial I (grup en anglès) Conèixer els projectes d'investigació comercial com a eina d'obtenció d'informació, per tal de reduir la incertesa inherent a qualsevol procés de decisió en l'àmbit empresarial.
Creativitat Publicitària Conèixer i saber aplicar el concepte de creativitat publicitària. Realització d'una gràfica publicitària.
Gestió de Projectes d'Intervenció Social II Disseny, gestió, implementació, coordinació i avaluació de projectes d'intervenció social. Disseny d'un projecte d'intervenció social.
Introducció a l'Economia (grup en anglès) Introduir els conceptes i la metodologia bàsica que s'utilitzen en l'anàlisi econòmica, tant pel que fa a la microeconomia com a la macroeconomia.
Habilitats Professionals Crear i pronunciar discursos eficaços, treballant des d'un enfocament de màrketing i amb tècniques de retòrica, argumentació i oratòria.
Economia de l'Empresa I (grup en anglès) Introduir els conceptes bàsics de la gestió empresarial i comprendre com aquests interactuen en la creació de valor de les empreses i la seva posterior distribució.
Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions, Qualitat i Processos Mostrar els conceptes i tècniques que s'utilitzen dins de l'àrea d'operacions i conèixer les eines informàtiques per la gestió de projectes.
Sociologia Ambiental Reflexionar sobre els riscos ambientals, les seves implicacions socials i polítiques, i els principals debats relatius a la seva gestió i governança. Anàlisi d'un conflicte ambiental.
Sociologia de la Comunicació Introducció a les principals teories de la comunicació, estudiar el paper i la lògica social dels principals mitjans de comunicació de massa. Realització d'un pla de comunicació.
Gènere i Dret Argumentar amb consciència crítica sobre les qüestions vinculades amb la igualtat entre homes i dones, des d'una perspectiva jurídica.
Sistemes d'Informació Conèixer què és un sistema d'informació informatitzat, com es poden utilitzar a les organitzacions per obtenir una sèrie de millores contínues i com assolir un alt nivell de competitivitat i qualitat.
Amb la finalitat de donar més coherència al mEIS, es proposa vincular el TFG de l'alumnat amb el Mínor, realitzant com a TFG un projecte emprenedor (o similar). De tota manera, cal tenir en compte que els crèdits dels TFG no són part de la totalitat de crèdits necessaris per l'obtenció del Mínor. En aquest sentit, des del mEIS s'acompanyarà i es donarà suport al desenvolupament del TFG, però sense comptabilitzar els crèdits del mateix dins dels 30 ECTS que composen el Mínor.
Facultat d'Economia i Empresa
https://www.uab.cat/economia-empresa/
Coordinació acadèmica

Carme Casablancas
Departament d'Empresa
minor.eis@uab.cat


Preu

El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l´estudiant.

Com fer la Preinscripció al Mínor
Per saber com fer la Preinscripció al Mínor, seguiu les instruccions en aquest manual