Pla d'estudis

El Mínor en Estudis Coreans ofereix 30 crèdits ECTS, amb dues assignatures de 12 crèdits ECTS cadascuna i una de 6 crèdits ECTS. L’alumnat haurà de cursar tots 30 crèdits.

101551 - Idioma I: coreà modern   CAT ESP ENG   12 ECTS
101550 - Idioma II: coreà modern  CAT ESP ENG   12 ECTS
101547 - Text i context I: coreà      CAT ESP ENG     6 ECTS
 

A la gestió acadèmica del centre on l'estudiant estigui cursant els estudis de grau.

Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula ordinària dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor posteriorment a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificar la matrícula.

Facultat de Traducció i d'Interpretació
https://www.uab.cat/traducciointerpretacio/

Cada any s'ofereixen 10 places de nou accés al mínor.


Coordinació acadèmica

Esther Torres-Simón


Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.