Pla d'estudis

El pla d'estudis consta de 30 crèdits ECTS, que l'estudiant ha de cursar, repartits en 5 assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna:
 

  Assignatura ECTS Durada
103385 Cultura i Societat Gallegues 6 Semestral
103384 Història Social de la Llengua Gallega 6 Semestral
100041 Idioma Modern I: Gallec 6 Semestral
100050 Idioma Modern II: Gallec 6 Semestral
103386 Literatura Gallega 6 Semestral

 

Podeu consultar les Guies Docents de les assignatures del Mínor al Dipòsit Digital de Documents, introduint el codi de l'assignatura al cercador de l'aplicació. Tingueu en compte que les Guies Docents per al curs següent es publiquen a finals del curs acadèmic vigent.

NOTA IMPORTANT: No totes les assignatures del Pla d'Estudis del Mínor s’ofereixen cada curs acadèmic. Podreu consultar més endavant, als Horaris del Mínor, les assignatures que s’oferiran el curs següent. Aquests horaris s'actualitzen a finals del curs acadèmic vigent.

 

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Cada any s'ofereixen 30 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica

Carlos Freire
Carlos.Freire@uab.cat 

 

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Com fer la Preinscripció al Mínor  
Per saber com fer la Preinscripció al Mínor, seguiu les instruccions en aquest manual.