Mínor en Traducció i Interpretació

Pla d'estudis

L'estudiant ha de cursar 30 crèdits ECTS de l'oferta total de 168 crèdits per obtenir el títol de mínor:
- Nombre de crèdits obligatoris: 6.
- Nombre de crèdits optatius: 24.

El mínor està programat perquè es faci en un o dos cursos acadèmics.
L'estudiant ha de cursar obligatòriament l'assignatura Traducció B-A 3.
L'assignatura Iniciació a la Interpretació s'ha de fer al primer curs del mínor per poder cursar les assignatures d'interpretació del segon curs del mínor.

Codi Assignatura Caràcter

Crèdits ECTS

Curs Semestre
101358 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (alemany) Optatiu 6 1r 1r
101450 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (francès) Optatiu 6 1r 1r
101332 Traducció B-A 3 (alemany-català) Obligatori 6 1r 1r
101333 Traducció B-A 3 (alemany-castellà) Obligatori 6 1r 1r
101330 Traducció B-A 3 (francès-català) Obligatori 6 1r 1r
101331 Traducció B-A 3 (francès-castellà) Obligatori 6 1r 1r
101338 Traducció B-A-2 (alemany-català) Optatiu 6 1r 2n
101339 Traducció B-A-2 (alemany-castellà) Optatiu 6 1r 2n
101336 Traducció B-A-2 (francès-català) Optatiu 6 1r 2n
101337 Traducció B-A-2 (francès-castellà) Optatiu 6 1r 2n
101438 Iniciació a la Interpretació Obligatori 6 1r 1r
101516 Tecnologies de la Traducció i la Interpretació Optatiu 3 Indiferent 1r
101442 Tècniques de Preparació a la Interpretació Bilateral B-A-B (alemany-A-alemany)  Optatiu 6 2n 2n
101441 Tècniques de Preparació a la Interpretació Bilateral B-A-B (francès-A-francès) Optatiu 6 2n 2n
103558 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (alemany-català) Optatiu 6 2n 1r
103557 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (alemany-castellà) Optatiu 6 2n 1r
103562 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (francès-català) Optatiu 6 2n 1r
103561 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (francès-castellà) Optatiu 6 2n 1r
101454 Expressió Oral A per a Intèrprets (català) Optatiu 3 Indiferent 1r
101455 Expressió Oral A per a Intèrprets (castellà) Optatiu 3 Indiferent 1r
101457 Mediació Social per a Traductors i Intèrprets Optatiu 3 Indiferent 2n
101424 Llengua d'Especialitat (A) per a Traductors i Intèrprets (català) Optatiu 3 Indiferent 1r
101425 Llengua d'Especialitat (A) per a Traductors i Intèrprets (castellà) Optatiu 3 Indiferent 1r
105021 Traducció Especialitzada B (francès) - A Optatiu 6 Indiferent 2n
105022 Traducció Especialitzada B (alemany) - A Optatiu 6 Indiferent 2n


 

Facultat de Traducció i d'Interpretació
https://www.uab.cat/traducciointerpretacio/
Cada any s'ofereixen 10 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica

Eduard Bartoll Teixidó
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental


Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.