Objectius

L'objectiu del mínor d'Estudis Gallecs és proporcionar una formació bàsica en llengua i literatura gallegues, que apropi l'especificitat històrica, cultural i lingüística de Galícia i afavoreixi una visió contrastiva en relació amb les altres llengües i cultures que es van desenvolupar en el territori peninsular, així com contribuir a donar als estudiants les habilitats i les competències lingüístiques, literàries, històriques i culturals gallegues per poder desenvolupar-se amb eficàcia en entorns professionals i del saber (acadèmics, institucionals, comercials, etc.) en els quals saber gallec és essencial o imprescindible. En acabar el mínor, l'estudiant té un domini de la llengua gallega que li permet intervenir en un conjunt variat de situacions comunicatives, pot analitzar l'evolució de la llengua des d'una perspectiva social, i coneix i comprèn els principals factors que marquen l'evolució del sistema literari gallec.

Perfil de l'estudiant

El perfil de l'estudiant del mínor d'Estudis Gallecs és el d'un alumne matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB que vulgui completar la formació bàsica amb una d'específica sobre la llengua, la literatura i la cultura gallegues en general. El seu objectiu ha de ser complementar els coneixements, les competències i les habilitats globals, i ampliar la perspectiva lingüisticocultural per tal de dotar-se de més competitivitat.

Els estudiants de qualsevol grau filològic combinat estan exclosos i no poden cursar aquest mínor, atès que ja és una menció dins del seu pla d'estudis.

Horaris

Les classes s'imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres. Consulta els horaris en l'enllaç adjunt:
Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Cada any s'ofereixen 30 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica

Carlos Freire
coordinacio.minor.estudis.gallecs@uab.cat
93 581 14 10

 

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Com fer la Preinscripció al Mínor  
Per saber com fer la Preinscripció al Mínor, seguiu les instruccions en aquest manual.