Mínor en Traducció i Interpretació

Objectius

L'objectiu del mínor de Traducció i Interpretació és proporcionar coneixements i habilitats de caràcter general i especialitzat en traducció i interpretació, incloent-hi aspectes bàsics sobre la professió dels traductors i dels intèrprets, les eines informàtiques utilitzades, els diferents tipus de textos i alguns àmbits d'especialitat.

Perfil de l'estudiant

El mínor va dirigit a estudiants de qualsevol grau de la UAB (excepte els estudiants del grau de Traducció i d'Interpretació) que vulguin completar la formació bàsica amb una selecció d'assignatures del grau de Traducció i d'Interpretació amb l'objectiu de complementar i ampliar les competències adquirides amb matèries eminentment pràctiques relacionades amb la comunicació interlingüística i intercultural.

Per tant, aquest mínor pot ser interessant per a estudiants de la UAB de totes les disciplines, amb coneixements previs de francès i d'alemany, que tinguin interès a desenvolupar la seva carrera professional en àmbits multilingües, en els quals puguin aportar l'expertesa del seu grau, però amb les competències i les destreses necessàries per complir els objectius del treball en equip amb grups d'experts i destinataris d'entorns multilingües. Va adreçat, per exemple, a enginyers, economistes, psicòlegs o arqueòlegs que es plantegin el futur professional en empreses multinacionals o en altres països.

Es requereix un nivell de castellà o català nadiu, o quasi nadiu, i un nivell de francès o alemany de B2/C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Horaris

Facultat de Traducció i d'Interpretació
https://www.uab.cat/traducciointerpretacio/
Cada any s'ofereixen 10 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica

Eduard Bartoll Teixidó
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental


Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.