Estudiar

Pagament, tarifes i finançament

Pagament de la matrícula

Es pot fer de les següents formes:

1. En un únic pagament

S'aplicarà un descompte del 3% sobre l’import total dels crèdits matriculats. El pagament es realitzarà mitjançant ingrés bancari, al número de compte que es facilitarà el dia de la matrícula, en els 7 dies posteriors a la matriculació.

2. En dos terminis

- Un primer pagament del 60% de l’import total de la matrícula. El pagament es realitzarà mitjançant ingrés bancari, al número de compte que es facilitarà el dia de la matrícula, en els 7 dies posteriors a la matriculació.

- Un segon pagament del 40% de l’import restant es realitzarà mitjançant ingrés bancari dos mesos després de l’inici del curs.


3. Pagment mitjançant finançament bancari (financera BancSabadell)

  • 3, 4 o 5 mesos consecutius, a partir de la matrícula (sense cap recàrrec)
  • 6 mesos, consecutius, a partir de la matrícula, amb un recàrrec d’un 0,25%
  • 9 mesos, consecutius, a partir de la matrícula, amb un recàrrec d’un 1,25%


Es poden consultar les condicions en el díptic de FINANÇAMENT DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS

En qualsevol de les modalitats de pagament, tens l’opció de realitzar-lo de tres maneres:

•    Per TPV, amb targeta de crèdit o dèbit (acceptem Visa i MasterCard).
•    Per transferència.
•    Amb el document de pagament a qualsevol oficina de BBVA.

Conseqüències de l'impagament de la matrícula

El fet de no pagar la matrícula dins els terminis fixats comportarà l’estat de morositat econòmica de l’expedient, d'acord amb el que queda regulat a la normativa de matrícula de la UAB.

En tots els casos, és imprescindible abonar qualsevol rebut pendent i les despeses corresponents com a condició prèvia per formalitzar la nova matrícula i/o per sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc.).