Matrícula de 1r curs, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la matrícula de 1r curs

Sessió informativa de matrícula

Sessions de benvinguda: Xerrades Informatives de matrícula (l’assistència és obligatòria)

Data de la sessió: 12-07-2019, a les 11 h., a l’aula 48 de la Facultat on sereu rebuts pel coordinador del Grau i a les 12 h. a l’aula 82 on sereu rebuts per la vicedegana d’estudiants i personal de la gestió acadèmica.

Estudiants assignats en 1a preferència: a les 10 h. us haureu d’adreçar a l’aula 45, on us farem entrega del material de matrícula (formulari de sol·licitud de matrícula, carpeta, agenda...).

Estudiants assignats: reclamacions Juny i Especial, així com d’Assignació definitiva: podreu recollir el material de matrícula (formulari de sol·licitud de matrícula, carpeta, agenda ...) 30 minuts abans de l’hora en que esteu convocats per la matrícula, L’haureu de recollir al Punt d’Informació i Suport Logístic de la Facultat ubicat a l’entrada de l’Edifici G6 (a la planta baixa).

Dates de matrícula

Estudiants assignats en 1a preferència:
Data: 15-07-2019. Consulteu el llistat amb l’hora en què esteu citats aquí (serà públic el 12-07-2019).

Estudiants assignats: reclamacions Juny i Especial, així com d’Assignació definitiva:
Data: 18-07-2019. Consulteu el llistat amb l’hora en què esteu citats aquí (serà públic el 17-07-2019 a les 19 h.)

Estudiants de la 2a assignació:
Data : 26/07/2019. Consulteu el llistat amb l’hora en què esteu citats aquí (serà públic el 24-07-2019 a partir de les 14 h.)
 

Lloc

Espais de l’Edifici G6 de la Facultat de Ciències de l’Educació: al Seminari del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal (1r pis)
 

Acollida d'estudiants i inici de curs

El procés d’acollida de la facultat als estudiants de primer curs es desenvolupa en dues fases, l’assistència és obligatòria:

1. Fase inicial, que es du a terme els primers dies del curs acadèmic (9 i 10 de setembre de 2019):
  • Rebuda i Presentació de l’Equip de Deganat i coordinacions de titulació
  • Informació sobre els mecanismes de participació (delegats, junta de facultat, junta permanent, associacions...)
  • Informació sobre horaris, aulari i tipologia d’activitats
  • Presentació de les titulacions
  • Presentació de la FAS
  • Presentació de la Biblioteca i posterior visita
  • Presentació del Servei de Llengües i Realització de la prova de nivell de llengües estrangeres
  • Presentació de l’espai de moodel
Podreu consultar l'horari de les sessions d'acollida al portal web de la Facultat durant la primera setmana de setembre. 
 
2. Fase de seguiment, que es realitza durant tot el curs, completant les informacions ja donades i ampliant-les amb accions formatives complementàries

 

Horari de la Gestió Acadèmica: el pots consultar aquí
 

Informació relacionada


Avís Préstec Agaur per matrícula
Avís beca per matrícula
Avís sobre reconeixement de CFGS als graus
Calendari recollida impresos
Informació sobre simultaneïtat d'estudis
Document d'autorització

 

Inici de les classes

Dies 9 i 10 sessions d’acollida i d’inici de curs i 12-09-2019 inici de les classes

 

Horaris de les assignatures

Horaris de les assignatures

No Grau en Pedagogia Ciències Socials i Jurídiques