Autoinformes del centre

AutoinformeCentre

Segon semestre de 2015: avaluació de les titulacions del Màster en Estudis Anglesos Avançats, del Màster en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals, i del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana. Autoinforme del segon semestre de 2015

Primer semestre de 2016: avaluació de les titulacions de Grau en Estudis d’Anglès i Català; Grau d’Estudis d’Anglès i de Clàssiques; Grau d’Estudis d’Anglès i Espanyol; Grau d’Estudis d’Anglès i Francès; Grau d’Estudis de Català i Espanyol; Grau d’Estudis Francesos; Màster en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic; Màster en Antropologia, Recerca Avançada i Intervenció Social; Màster en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes; Màster en Estudis Teatrals; Màster en Estudis Territorials i de la Població; Màster en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera; Màster en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga; Màster en Reptes de la Filosofia Contemporània. Autoinforme del primer semestre de 2016

Segon semestre de 2016: avaluació en curs de les titulacions de Grau d’Antropologia Social i Cultural; Grau d’Arqueologia, Grau d’Estudis Anglesos; Grau d’Estudis Clàssics; Grau de Filosofia; Grau de Geografia i Ordenació del Territori; Grau d’Història; Grau d’Història de l’Art; Grau de Llengua i Literatura Catalanes; Grau de Llengua i Literatura Espanyoles; Grau de Musicologia. Autoinforme del segon semestre de 2016

Primer semestre de 2017: avaluació del Grau d’Humanitats. Autoinforme del primer semestre de 2017

Segon semestre de 2019: avaluació del Màster en Egiptologia. Autoinforme del segon semestre de 2019

Primer semestre de 2020: reavaluació dels Màsters en Estudis Anglesos Avançats, del Màster en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals, i del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat MitjanaAutoinforme del primer semestre de 2020