Autoinformes del centre

AutoinformeCentre

Acreditació institucional

L'obtenció de l'acreditació institucional permet als centres universitaris l'acreditació de tots els títols universitaris oficials que s'imparteixen en aquell centre per un període de cinc anys renovables.

En el mes de juliol de 2021 la Facultat obté l’acreditació institucional per als propers cinc anys.

Acreditacions de les titulacions 

L'acreditació és el procés que culmina el cicle de vida d'una titulació i que suposa, en cas de ser favorable, la renovació de l'autorització per continuar impartint la titulació.
 
És la comprovació que el pla d'estudis s'està duent a terme d'acord amb el projecte inicial verificat en el seu dia. Consisteix en l’avaluació de la qualitat d'una titulació segons els estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu (European Standards & Guidelines-ESG):

·         Qualitat del programa formatiu

·         Pertinença de la informació pública

·         Eficàcia del Sistema de Garantia de la Qualitat

·         Adequació del professorat

·         Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

·         Qualitat dels resultats

CRONOLOGIA

Segon semestre de 2015: avaluació de les titulacions del Màster en Estudis Anglesos Avançats, del Màster en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals, i del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana. Autoinforme del segon semestre de 2015

Primer semestre de 2016: avaluació de les titulacions de Grau en Estudis d’Anglès i Català; Grau d’Estudis d’Anglès i de Clàssiques; Grau d’Estudis d’Anglès i Espanyol; Grau d’Estudis d’Anglès i Francès; Grau d’Estudis de Català i Espanyol; Grau d’Estudis Francesos; Màster en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic; Màster en Antropologia, Recerca Avançada i Intervenció Social; Màster en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes; Màster en Estudis Teatrals; Màster en Estudis Territorials i de la Població; Màster en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera; Màster en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga; Màster en Reptes de la Filosofia Contemporània. Autoinforme del primer semestre de 2016

Segon semestre de 2016: avaluació en curs de les titulacions de Grau d’Antropologia Social i Cultural; Grau d’Arqueologia, Grau d’Estudis Anglesos; Grau d’Estudis Clàssics; Grau de Filosofia; Grau de Geografia i Ordenació del Territori; Grau d’Història; Grau d’Història de l’Art; Grau de Llengua i Literatura Catalanes; Grau de Llengua i Literatura Espanyoles; Grau de Musicologia. Autoinforme del segon semestre de 2016

Primer semestre de 2017: avaluació del Grau d’Humanitats. Autoinforme del primer semestre de 2017

Segon semestre de 2019: avaluació del Màster en Egiptologia. Autoinforme del segon semestre de 2019

Primer semestre de 2020: reavaluació dels Màsters en Estudis Anglesos Avançats, del Màster en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals, i del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat MitjanaAutoinforme del primer semestre de 2020