Graus i màsters verificats

Verificació de les titulacions de graus i màsters de la Facultat

En els següents enllaços trobareu la documentació relacionada amb la verificació dels graus i màsters de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB:

  • Memòria de verificació
  • Publicació BOE
  • Resolució de la verificació
  • Informe AQU verificació
  • Resolució Acreditació (si s'escau)

Enllaços:

Graus verificats de la Facultat de Filosofia i Lletres 

Màsters verificats de la Facultat de Filosofia i LLetres