Coordinadors de grau

Bachelor's degree in History, Politics and Economics 
Mª Gemma Rubí 
 93.581.20.01
coordinacio.grau.hpe@uab.cat 

Grau d'Antropologia Social i Cultural
Montserrat Clua
93.586.83.18
coordinacio.grau.antropologia@uab.cat

Grau d'Arqueologia
Ermengol Gassiot
93.581.43.36
coordinacio.grau.arqueologia@uab.cat

Grau de Ciències de l'Antiguitat
Grau d'Estudis Clàssics

Jordi Pàmias
 93.586.83.91
coordinacio.grau.c.antiguitat@uab.cat

Grau d'Estudis Anglesos
Elisabet Pladevall
93.581.27.85
coordinacio.grau.angles@uab.cat

Grau de Llengua i Literatura Catalanes
Francesc Xavier Vall
93.581.23.59
coordinacio.grau.catala@uab.cat

Grau d'Estudis Francesos
Anna Corral
93.581.14.10
coordinacio.grau.frances@uab.cat

Grau d'Estudis de Gènere 
Meri Torras 
 93.581.23.40
coordinacio.grau.estudis.genere@uab.cat 

Grau de Llengua i Literatures Espanyoles
María Machuca
93.581.23.40
coordinacio.grau.espanyol@uab.cat

Grau de Filosofia
Jordi Vallverdú
93.581.83.92
coordinacio.grau.filosofia@uab.cat

Grau de Geografia, Medi Ambient i Planificació 
Grau de Geografia i Ordenació del Territori

Asunción Blanco
93.581.18.59
coordinacio.grau.geografia@uab.cat
Joan Carles Llurdés (sotscoordinador)

Grau d'Història
Bernat Hernández
93.586.81.65
coordinacio.grau.historia@uab.cat

Grau d'Història de l'Art
Francesc de Rueda
93.581.84.70
coordinacio.grau.art@uab.cat

Grau de Musicologia
Francesc Cortés
93.581.26.19
coordinacio.grau.musicologia@uab.cat

Grau d'Humanitats
Òscar Jané Checa
93.581.11.38
coordinacio.grau.humanitats@uab.cat

Graus Combinats
Mercè Coll
93.581.27.85
coordinacio.graus.combinats@uab.cat