Estudiants internacionals: batxillerat no UE

Batxillerat homologat no UE

Els estudiants d'estats que no pertanyin a la UE han de sol·licitar l'homologació dels seus títols preuniversitaris al títol de batxillerat espanyol al Ministeri d'Educació.

Ministerio de Educación
(Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones).
P. del Prado, 28
28014 Madrid
Tel. 91 506 56 00  -  902 21 85 00

o bé a la delegació de Barcelona:

Área de Alta Inspección en Educación
C. Bergara, 12
08002 Barcelona
Tel. 93 520 96 03

Cal  tenir en compte que un alumne que tingui el batxillerat homologat després no pot repetir-lo. Així mateix, s'han de superar les PAU que organitza la Universitat d'Educació a Distància (UNED) i que tenen la mateixa estructura que les PAU que fan els estudiants espanyols:

Seu central

Pàgina web: https://unedasiss.uned.es/home
Email : unedasiss@adm.uned.es 
Atenció telefónica (De dilluns a divendres de 9 a 14 h, zona horaria UTC+01:00).
+34 91 398 6614 / +34 91 398 6616
+34 91 398 8984 / +34 91 398 6612 

 Delegacions

Travessera de les Corts, 159
08028 Barcelona
Tel. 902 27 25 23
A/e: info@barcelona.uned.es

C. Colom, 114
08222 Terrassa
Tel. 902 27 25 23
A/e: info@terrassa.uned.es
http://www.uned-terrassa.es

Es pot accedir a la universitat sense cap prova d’accés sempre i quan siguin estudiants de sistemes educatius de fora de la UE. La nota d’accés que els constarà serà la de la credencial d’homologació del títol de batxillerat. I seran els últims en l’ordre d’assignació de places en la convocatòria de setembre de la preinscripció universitària. No podran fer la preinscripció universitària en la convocatòria de juny.

Amb l'homologació, cal tramitar la preinscripció a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat.

Més informació sobre l'homologació a la web del Ministeri.

Més informació sobre les PAU:
http://www.uned.es