Batxillerat homologat no UE

Els estudiants d'estats que no pertanyin a la UE han de sol·licitar l'homologació dels seus títols preuniversitaris al títol de batxillerat espanyol al Ministeri d'Educació.

Ministerio de Educación
(Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones).
P. del Prado, 28
28014 Madrid
Tel. 91 506 56 00  -  902 21 85 00

o bé a la delegació de Barcelona:

Área de Alta Inspección en Educación
C. Bergara, 12
08002 Barcelona
Tel. 93 520 96 03

Cal  tenir en compte que un alumne que tingui el batxillerat homologat després no pot repetir-lo. Així mateix, s'han de superar les PAU que organitza la Universitat d'Educació a Distància (UNED) i que tenen la mateixa estructura que les PAU que fan els estudiants espanyols:

Seu central

C. Bravo Murillo, 38
28040 Madrid
Tel. 91 398 66 12
A/e: Selectiv@adm.uned.es
http://www.uned.es

 Delegacions

Travessera de les Corts, 159
08028 Barcelona
Tel. 902 27 25 23
A/e: info@barcelona.uned.es

C. Colom, 114
08222 Terrassa
Tel. 902 27 25 23
A/e: info@terrassa.uned.es
http://www.uned-terrassa.es

 

També es poden fer les PAU de la UNED a través de les ambaixades o consolats espanyols.

Amb l'homologació i les PAU aprovades, cal tramitar la preinscripció a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat.

Més informació sobre l'homologació a la web del Ministeri.

Més informació sobre les PAU:
http://www.uned.es

Nota d'admissió
La fórmula per calcular la nota d'admissió és la mateixa que s'aplica als estudiants del sistema educatiu espanyol. 
Per poder calcular aquesta nota, els estudiants han d'aportar un certificat acadèmic, degudament traduït i legalitzat. En cas de no aportar aquest certificat, la nota mitjana de l'expedient es valorarà com a  5.

Convocatòries
Anualment es duen a terme dues convocatòries: ordinària i extraordinària o de torn lliure. Cada estudiant disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar la prova.
Un cop superada, els estudiants es poden presentar novament en successives convocatòries, ordinàries i extraordinàries, tantes com vulguin, amb la finalitat de millorar la nota. Sempre es tindrà en compte la qualificació més alta.
La matrícula de les PAU es formalitza per Internet a https://accesuniversitat.gencat.cat