Tot preparat per al curs propedèutic presencial de matemàtiques 2020-21

El curs es recomana a tots els futurs estudiants que requereixen un reforç addicional en matemàtiques per tal d’afrontar les assignatures en aquest àmbit. Ja podeu consultar els listats d'inscrits i la distribució per grups.

29/07/2020

L’objectiu fonamental del Curs Propedèutic de Matemàtiques 2020/21 és situar als futurs estudiants de tots els graus impartits a la Facultat d’Economia i Empresa en un nivell adequat de Matemàtiques que els permeti seguir amb més fluïdesa les assignatures corresponents que s’imparteixen durant el primer i segon semestre del primer curs de totes les titulacions de la Facultat.

La docència d’aquestes assignatures parteix d’un nivell que es considera mínim i que s’assoleix havent superat els continguts de matemàtiques de Batxillerat. Es recomana el curs per a tots els futurs estudiants que consideren oportú un reforç addicional. És per això que aquest curs està especialment recomanat per a:

•    Estudiants procedents de mòduls formatius de grau superior.
•    Estudiants procedents d’altres vies d’accés.
•    Estudiants amb nota de matemàtiques a les PAU per sota d’un 6.

El curs s'organitzarà en 8 sessions de 4:00 hores de classe (amb un descans de 15' al mig de cada sessió).

Les sessions incorporaran components teòrics i pràctics, els quals es desenvoluparan a través de sessions guiades pel professor o professora, resolució d'exercicis (de forma guiada o treball autònom) i ús de programari informàtic (WolframAlpha, Symbolab, ACME, etc.), fet pel qual és imprescindible que els estudiants portin ordinador portàtil o tablet.

Per consolidar els coneixements, l'alumne haurà de resoldre de forma no presencial exercicis de correcció automàtica (aprox. 1 hora de treball autònom).

Les sessions seran de 10 a 14:00 hores pel grup de matí i de 15 a 19:00 hores pel grup de tarda.

► Calendari al campus de Bellaterra: del 14 al 23 de setembre (ambdós inclosos).
► Calendari al campus de Sabadell: del 14 al 23 de setembre (ambdós inclosos).

Inscripció: Heu d'emplenar el formulari on-line i adjuntar-hi el comprovant de pagament. Període per formalitzar la inscripció: del 7 al 10 de setembre de 2020 a les 15:00h.

La distribució per grups es farà per nota d’accés, en funció de la capacitat dels grups. Es podrà consultar la distribució dels grups a partir del dia 11 de setembre al web de la Facultat.

Més informació i llistats per grups

 

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies