Tot preparat per al curs propedèutic presencial de matemàtiques 2020-21

El curs es recomana a tots els futurs estudiants que requereixen un reforç addicional en matemàtiques per tal d’afrontar les assignatures en aquest àmbit. Ja podeu consultar els listats d'inscrits i la distribució per grups.

29/07/2020

L’objectiu fonamental del Curs Propedèutic de Matemàtiques 2020/21 és situar als futurs estudiants de tots els graus impartits a la Facultat d’Economia i Empresa en un nivell adequat de Matemàtiques que els permeti seguir amb més fluïdesa les assignatures corresponents que s’imparteixen durant el primer i segon semestre del primer curs de totes les titulacions de la Facultat.

La docència d’aquestes assignatures parteix d’un nivell que es considera mínim i que s’assoleix havent superat els continguts de matemàtiques de Batxillerat. Es recomana el curs per a tots els futurs estudiants que consideren oportú un reforç addicional. És per això que aquest curs està especialment recomanat per a:

•    Estudiants procedents de mòduls formatius de grau superior.
•    Estudiants procedents d’altres vies d’accés.
•    Estudiants amb nota de matemàtiques a les PAU per sota d’un 6.

El curs s'organitzarà en 8 sessions de 4:00 hores de classe (amb un descans de 15' al mig de cada sessió).

Les sessions incorporaran components teòrics i pràctics, els quals es desenvoluparan a través de sessions guiades pel professor o professora, resolució d'exercicis (de forma guiada o treball autònom) i ús de programari informàtic (WolframAlpha, Symbolab, ACME, etc.), fet pel qual és imprescindible que els estudiants portin ordinador portàtil o tablet.

Per consolidar els coneixements, l'alumne haurà de resoldre de forma no presencial exercicis de correcció automàtica (aprox. 1 hora de treball autònom).

Les sessions seran de 10 a 14:00 hores pel grup de matí i de 15 a 19:00 hores pel grup de tarda.

► Calendari al campus de Bellaterra: del 14 al 23 de setembre (ambdós inclosos).
► Calendari al campus de Sabadell: del 14 al 23 de setembre (ambdós inclosos).

Inscripció: Heu d'emplenar el formulari on-line i adjuntar-hi el comprovant de pagament. Període per formalitzar la inscripció: del 7 al 10 de setembre de 2020 a les 15:00h.

La distribució per grups es farà per nota d’accés, en funció de la capacitat dels grups. Es podrà consultar la distribució dels grups a partir del dia 11 de setembre al web de la Facultat.

Més informació

 

 

 

Notícies relacionades

Campus de la UAB (imatge de recurs)

Serveis al campus de la UAB durant el mes d'agost

Durant el mes d'agost els serveis del campus de la UAB funcionaran amb horaris especials o romandran tancats alguns dies. Durant tot el mes es prioritza el treball a distància allà on és possible dur a terme l’activitat de manera no presencial.

Totes les notícies