Aprovació de la revisió del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat

Imatge certificat SGIQ FEiE

La Junta de Facultat d’Economia i Empresa va aprovar el passat dijous 16 de juliol la revisió del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ).

 

20/07/2020

A l’espai del SGIQ del web de la Facultat podeu conèixer el conjunt de processos implicats en la qualitat dels programes formatius que defineixen el SGIQ i que recullen tots els aspectes que incideixen en els programes formatius: des de la regulació del cicle de vida de les titulacions (creació de noves titulacions, seguiment i acreditació), fins a la gestió de queixes, la satisfacció dels grups d’interès i la rendició de comptes a la societat.

Si voleu tenir una visió global de com s’interrelacionen entre ells, teniu disponible el mapa de processos.

La implantació del SGIQ és molt important per a la Facultat, aconseguir la certificació de la implantació és un pas indispensable per obtenir l’acreditació de centre.