Què ofereix

Què ofereix

Us podeu dirigir al Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI) per a les qüestions següents:

 

 • Lliurar o enviar als seus destinataris, la paqueteria i el correu.
 • Reservar i/o gestionar la reserva així com facilitar l’accés als espais i el bon funcionament dels seus equipaments.
 • Atendre les necessitats d'informació relacionades amb la UAB.
 • Gestionar, tramitar i fer el seguiment del manteniment de l’edifici.
 • Garantir l'obertura i el tancament dels edificis del nostre àmbit, d'acord amb el calendari i horaris establerts.
 • Actuar d'acord amb els procediments de seguretat establerts.
 • Lliurar el material de la matricula.
 • Gestionar i/o lliurar el carnet de la UAB.
 • Atendre i prioritzar les necessitats de neteja de l'edifici amb els recursos assignats.
 • Gestionar la consigna de document.
 • Oferir armariets d'ús puntual i/o de lloguer anual per dipositar efectes personals.
 • Donar el suport logístic als esdeveniments que es celebren als edificis del nostre àmbit.
 • Gestionar l'ús de vehicles propis de la UAB.
 • Actuar en cas d’emergència, d'acord amb el Pla d’Autoprotecció del Centres (Protocol d'emergències)
 • Gestionar la recollida selectiva dels residus del centre.
 • Gestionar i custodiar les claus de l’edifici.
 • Tramitar els accessos personalitzats als pàrquings i/o edificis.
 • Suport puntual a la matrícula i/o a gestions acadèmiques.