Premis Olga Torres

Premis Olga Torres al rendiment acadèmic

Monument a Olga Torres

 
La Facultat d’Economia i Empresa atorgarà cada any premis al millor rendiment acadèmic dels estudiants de la titulació d’Empresa i Tecnologia i de la titulació de Comptabilitat i Finances finançats pel Fons Olga Torres.

La finalitat dels premis és motivar els estudiants en el seu procés de formació, millorar el seu currículum, contribuir al sosteniment de l’estudi i premiar l’esforç realitzat.

Es concedirà un premi de 1.000 € als estudiants que obtinguin premi extraordinari de la titulació d’Empresa i Tecnologia i de la titulació de Comptabilitat i Finances segons Acord del Consell Assessor del Fons Olga Torres de 29 de novembre de 2013.

La dotació econòmica satisfeta en virtut d’aquests premis està exempta de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) segons RD 439/2007 capítol 1 article 2.

La comissió de seguiment estarà formada pels membres del Consell Assessor del Fons Olga Torres.