Història del fons

Breu història del Fons Olga Torres

Monument a Olga Torres

El Fons Olga Torres es va constituir l’any 2003 amb una aportació única de 500.000€ lliurada pel Sr. Dionís Torres, pare de la professora Olga Torres, en atenció a l’especial sentiment d’estima que la professora sentia per la UAB en general i per l’Escola d’Estudis Empresarials en particular.
 
Durant el període de construcció de la nova espina d’aules en l’edifici de l’actual Campus de Sabadell el Fons va promoure l’equipació docent de diverses aules, de la pròpia aula Olga Torres i d’obres generals de climatització i sistemes d’àudio.
 
Mentre la Diplomatura d’Empresarials va estar vigent va dotar les beques d’intercanvi Olga Torres Massana i amb posterioritat, amb la implementació dels nous Graus, va dotar les beques d’estudi per cursar el Grau d’Empresa i Tecnologia (amb l’import aproximat de 4.000€ per estudiant i beca).
 
En l’actualitat les beques s’han transformat en premis a l’excel•lència acadèmica pels expedients més brillants dels alumnes del Grau d’Empresa i Tecnologia i del Grau en Comptabilitat i Finances i duen el nom de Premis Olga Torres al rendiment acadèmic.