Recerca

Recerca

La nostra Facultat té una àmplia tradició pel que fa a la recerca en emprenedoria, lligada bàsicament al International Doctorate in Entrepreneurship and Management (iDEM) i al Master in Applied Research in Economics and Business (MAREB). A més, recentment s'ha creat el Centre de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social (CREIS), format per un equip interdisciplinar d'investigació dedicat a l'anàlisi en profunditat de l'emprenedoria i la innovació social. Alhora, des de la Facultat també s'està participant en projectes sobre emprenedoria d'àmbit internacional, com per exemple: el GEM (Global Entrepreneurship Monitor), el GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey ) i el PSED (Panel Study for Entrepreneurial Dynamics).

 

 

Projectes internacionals sobre emprenedoria: