Reserva d'espais

Sol·licitud d'Aulari

 

Mitjançant el formulari de més avall, podeu reservar espais de la Unitat Docent. La reserva l'heu de tramitar com a mínim 48 hores abans del dia i l'hora sol·licitats.
La Unitat Docent no pot atendre sol·licituds que no compleixin aquest marge mínim de temps.

FORMULARI DE SOL·LICITUD

A totes les sol·licituds que no siguin d'activitat pròpia de la UAB se'ls aplicarà la tarifa de lloguer d'espais corresponent


Cal que els responsables de l'activitat tinguin en compte els aspectes següents:

  • No es permet beure ni menjar a les instal·lacions de la Unitat Docent
  • Cal retornar el mobiliari a la configuració inicial en cas que es mogui
  • Se cedeix l'ús de l'espai en les condicions i amb l'equipament existents en règim d'autoservei. La Unitat Docent no disposa de personal de suport tècnic
  • La Unitat Docent pot modificar la reserva en cas de necessitats docents pròpies


L'incompliment d'aquestes condicions habilita la Unitat Docent a prendre mesures que poden afectar les següents sol·licituds de reserva d'espais.