Reprografia

Unitat Docent Vall d'Hebron

 

1 fotocopiadora i impressora

MÒDUL SUD - Planta 1

Funciona només amb la targeta universitària de la UAB. 
La gestió i el manteniment d'aquesta màquina correspon a una empresa concessionària. Al costat de la màquina hi ha un telèfon directe que en despenjar posa en contacte amb un responsable de l’empresa per resoldre qualsevol incidència.

La Gestió Acadèmica i Punt d’Informació no fa fotocòpies.