Reprografia


La Unitat Docent disposa d'1 FOTOCOPIADORA – IMPRESSORA
 

Situació: MÒDUL SUD de la Unitat Docent

 

Situació Funcionament Sistema
Planta 1
(davant l'aula Informatitzada)
Només amb la targeta universitària de la UAB Autoservei
 

La gestió i el manteniment d'aquestes màquines correspon a una empresa concessionària. Al costat de la màquina de la planta 1 hi ha un telèfon directe que en despenjar posa en contacte amb un responsable de l’empresa per resoldre qualsevol incidència: càrrega de paper, etc.

La Gestió Acadèmica i Punt d’Informació no fa fotocòpies.