Gestió Acadèmica i Punt d'informacióLa Unitat Docent disposa de 2 ubicacions de GESTIÓ ACADÈMICA I PUNT D'INFORMACIÓ


Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129
08035 Barcelona
Tel.: 93 489 4092 (mòdul Sud) / 4224 (mòdul Nord)
Fax: 93 428 27 10


SITUACIÓ

MÒDUL NORD: planta 0
MÒDUL SUD: planta 1


HORARI

De setembre a juny: de 8 a 20:30 h
Juliol: de 8 a 19:30 h