Governing council

Governing Council Boards

The current Governing Council Boards committees are: 

 • Study Support Committee
 • Lecturer Assessment and Monitoring Committee
 • Validations Committee
 • Doctorial Committee
 • Economics and Services Committee
 • Research Committee
 • Academic Planning Committee
 • Language Policy Committee
 • Committee of Lecturers and International Relations Committee

Governing Council Boards

The current Governing Council Boards committees are: 

 • Study Support Committee
 • Lecturer Assessment and Monitoring Committee
 • Validations Committee
 • Doctorial Committee
 • Economics and Services Committee
 • Research Committee
 • Academic Planning Committee
 • Language Policy Committee
 • Committee of Lecturers and International Relations Committee
PRESIDENTA
Arboix Arzo, Margarita Rectora
Membres nats del Consell de govern
Rebollo Vargas, Rafael Secretari general
Tintoré Balasch, Jaume Gerent
Membres de la comunitat universitària designats per la rectora
Morente Valero, Francisco Vicerector de Personal Acadèmic
Ros Badosa, Josep Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat
Sànchez Bonastre, Armand Vicerector de Recerca i de Transferència
Gispert Pellicer, Carles Vicerector d'Economia i de Campus
Lafuente Sancho, Javier Vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics
Feijoo Rey, Maria José 
Directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua
Moreno Colom, Sara Vicerectora d'Alumnat i d'Ocupabilitat
Aguilera Ávila, José Vicerector de Personal d'Administració i Serveis
Feliu Martínez, Laura Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d’Interpretació
Martí Nicolovius, Margarita Degana de la Facultat de Psicologia
Martín Ibáñez, Maria Teresa Degana de la Facultat de Veterinària
Zapater Duque, Esther Degana de la Facultat de Dret
Ruiz Hernández, Laura Estudiant
Montesinos Andrade, Juan Personal d’administració i serveis
Representants escollits o designats d'entre els degans, directors de centre, directors de departament i d'institut universitari
Fonollosa Pla, Vicent Degà de la Facultat de Medicina
Carbonell Manils, Joan Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres
Farrés Vicén, Jaume Degà de la Facultat de Biociències
Franco Puntes, Daniel Director de l'Escola d'Enginyeria
Gairín Sallán, Joaquín Degà de la Facultat de Ciències de l'Educació
Méndez Vilaseca, Antoni Degà de la Facultat de Ciències
Sala Lorda, Héctor Degà de la Facultat d'Economia i Empresa
Recoder Sellarés, Maria José Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Bardina Simorra, Xavier Director del Departament de Matemàtiques
Suplent:  Teixell Càcharo, Antoni Director del Departament de Geologia
Santisteban Fernández, Antoni Director del Dep. de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials
Suplent:  Puigvert Planagumà, Gemma Directora del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Ferrús Antón, Beatriz Directora del Departament de Filologia Espanyola
Suplent:   Bonet Alsina, Eulàlia Directora del Departament de Filologia Catalana
Ramajo Hernández, Natividad Directora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Suplent:  Ballart Hernández, Xavier Director del Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Jaraquemada Pérez de Guzmán, Dolores Directora del Departament deBiologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia
Suplent: Pérez Hernández, José Francisco Director del Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Obiols Llandrich, Jordi Director del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Suplent: Bernabeu Tamayo, M. Dolors Directora del Departament d'Infermeria
Gabarrell Durany, Xavier Director de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
Suplent: Morgado Bernal, Ignacio Director de l'Institut de Neurociències (INc)
Membres elegits pel Claustre
Anduiza Perea, Eva Professora del sector A
Armengol Asparó, Carme Professor del sector A
Baeza Labat, Juan Antonio Professora del sector A
Perceval Verde, José María Professor del sector A
Lloret Maya, Francisco Professor del sector A
Vendrell Roca, Josep Professora del sector A
Ysàs Solanes, Pere Professor del sector A
Marbà Tallada, Anna Professor del sector B
Padrós Castells, Marta Professora del sector B
Verge Mestre, Xavier Professor del sector B
Vacant Professor del sector B
Vacant Professor del sector B
Castells Bou, Júlia Estudiant
Descals Saez, Josep Maria Estudiant
Gisbert López, Laura Estudiant
Farré Delgado, Jordi Estudiant
Vacant Estudiant de doctorat
Terès Magrí, Mercè Estudiant
Castaños Moreno, Ernesto Personal d'Administració i Serveis
Pompas Alcaraz, Andreu Personal d'Administració i Serveis
Membres elegits pel Consell Social
Masfurroll Lacambra, Gabriel President del Consell Social
Nadal Vicens, Tania Representant del Consell Social
Serra Pagès, Mariona Representant del Consell Social
Amb veu i sense vot
Vacant Cap del Gabinet Jurídic

Vicerectora de Comunicació i de Promoció