Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Identitat corporativa UAB

Versions i descàrregues del logotip: Servei d'Ocupabilitat

Per al Servei d'Ocupabilitat s'ha creat un sistema d'arquitectura amb un tractament tipogràfic especial, que dota al servei d'una identitat pròpia i personalitzada, associant-lo a la vegada de manera directa amb la Universitat.

La imatge s'ha optimitzat pensant en els diferents usos del logotip, donant-li un tractament tipogràfic i diferents disposicions dels elements en funció del context i de les necessitats d'aplicació, tant en disposició horitzontal com vertical.

En aquest apartat disposeu de les versions del logotip amb la possibilitat de descàrrega en els colors i disposicions normativitzades, en format PNG | JPG | SVG | cymk | tinta plana

 

Composició vertical amb versió 3 del logotip

Aquesta variant ha estat creada i optimitzada per a les aplicacions en papereria i documents administratius.

 

Composició vertical amb versió 3 del logotip

 

Descàrregues en color corporatiu: PNG | JPG | SVG | AI (cymk) | AI (tinta plana)
Descàrregues en negatiu sobre color corporatiu: PNG | JPG | SVG
Descàrregues en color negre: PNG | JPG | SVG
Descàrregues en negatiu sobre color negre: PNG | JPG | SVG

 

Composició vertical amb versió 5 del logotip

Aquesta variant ha estat creada i optimitzada per a espais reduïts, com per exemple signatures de correu electrònic i targetes de visita.

 

Composició vertical amb versió 5 del logotip

 

Descàrregues en color corporatiu: PNG | JPG | SVG | AI (cymk) | AI (tinta plana)
Descàrregues en negatiu sobre color corporatiu: PNG | JPG | SVG
Descàrregues en color negre: PNG | JPG | SVG
Descàrregues en negatiu sobre color negre: PNG | JPG | SVG

 

Composició horitzontal amb versió 6 del logotip

Aquesta variant ha estat creada i optimitzada per a la visualització de formats horitzontals, com per exemple una capçalera del web o una presentació en ppt.

 

Composició horitzontal amb versió 6 del logotip

 

Descàrregues en color corporatiu: PNG | JPG | SVG | AI (cymk) | AI (tinta plana)
Descàrregues en negatiu sobre color corporatiu: PNG | JPG | SVG
Descàrregues en color negre: PNG | JPG | SVG
Descàrregues en negatiu sobre color negre: PNG | JPG | SVG

 

Composició horitzontal amb versió 6 del logotip

Aquesta variant ha estat creada i optimitzada per a la visualització de formats verticals petits, com per exemple un flyer o un punt de llibre.

 

Composició horitzontal amb versió 6 del logotip

 

Descàrregues en color corporatiu: PNG | JPG | SVG | AI (cymk) | AI (tinta plana)
Descàrregues en negatiu sobre color corporatiu: PNG | JPG | SVG
Descàrregues en color negre: PNG | JPG | SVG
Descàrregues en negatiu sobre color negre: PNG | JPG | SVG

 

Composició horitzontal amb versió 3 del logotip amb prioritat de la submarca

La variant amb prioritat de la submarca és adient quan l'usuari ja es troba en el context de la Universitat i per tant podem posar tot el focus en l'àmbit.

 

Composició horitzontal amb versió 3 del logotip amb prioritat de la submarca

 

Descàrregues en color corporatiu: PNG | JPG | SVG | AI (cymk) | AI (tinta plana)
Descàrregues en negatiu sobre color corporatiu: PNG | JPG | SVG
Descàrregues en color negre: PNG | JPG | SVG
Descàrregues en negatiu sobre color negre: PNG | JPG | SVG

 

Avatar

Aquesta variant d'avatar ha estat creada i optimitzada per a l'aplicació a tots els comptes oficials de les xarxes socials.

 

Avatar per als comptes oficials de les xarxes socials

 

Descàrrega en color corporatiu: PNG

 

Composició amb el nom de la submarca simplificat

Per a la retolació d’espais molt grans, com ara la façana de la facultat, o molt petits, com un bolígraf, s’ha creat un sistema de senyalització amb un tractament tipogràfic especial, que dota els centres o els serveis d'una identitat pròpia i personalitzada.

L'estructura de la composició pot aplicar-se tant en disposició horitzontal com vertical, en funció del context i de les necessitats d'aplicació.

Estructura horitzontal:

 

Composició horitzontal amb el nom de la submarca simplificat

 

Properament:

Descàrregues en color corporatiu: PNG | JPG | SVG | AI (cymk) | AI (tinta plana)
Descàrregues en negatiu sobre color corporatiu: PNG | JPG | SVG
Descàrregues en color negre: PNG | JPG | SVG
Descàrregues en negatiu sobre color negre: PNG | JPG | SVG

 

Estructura vertical:

 

Composició vertical amb el nom de la submarca simplificat

 

Properament:

Descàrregues en color corporatiu: PNG | JPG | SVG | AI (cymk) | AI (tinta plana)
Descàrregues en negatiu sobre color corporatiu: PNG | JPG | SVG
Descàrregues en color negre: PNG | JPG | SVG
Descàrregues en negatiu sobre color negre: PNG | JPG | SVG