Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut deCiències de l'Educació ICE

Avaluació i seguiment

El PAT-UAB preveu un pla d’avaluació dissenyat per tal de fer el seguiment de les accions tutorials i conèixer el seu impacte. La recollida dels indicadors de seguiment s’entén com un procés anual que es durà a terme al final de cada curs acadèmic per tal de poder fer els canvis i les adaptacions que calguin per millorar-lo.

El punt de partida de l’avaluació del PAT-UAB serà la recollida dels indicadors de seguiment que es presenta en els següents informes des de la seva aprovació al curs 2017-2018. Es tracta d’una aproximació general que a cada curs acadèmic es podrà completar amb altres indicadors quantitatius i qualitatius.

L’avaluació de l’impacte de les accions realitzades s’inclou dins del Sistema de Garantia Intern de Qualitat de la UAB (SGIQ), que reflecteix el compromís de la Universitat d’oferir programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos. El SGIQ sistematitza la recollida d’evidències a través, entre altres eines, del Sistema d’Indicadors de Qualitat (SIQ) que servirà de base per l’avaluació de l’impacte de les accions tutorials.