Vés al contingut principal

Màsters i postgraus

Advocacia
El màster universitari d'Advocacia prepara als graduats i llicenciats en Dret per a l'exercici de la professió d'advocat, d'acord amb la Llei 34/2006 de 30 d'octubre.  Es tracta d'un curs a temps complet de perfil professionalitzador, orientat a potenciar el desenvolupament de les habilitats i competències necessàries per a l'exercici de l'advocacia. Aquest màster té una doble finalitat: proporcionar la formació necessària per a l'exercici de l'activitat professional i per superar la prova d’aptitut del Ministerio de Justicia. Està organitzat per la Facultat de Dret de la UAB juntament amb els col·legis d'advocats de Barcelona, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Terrassa.
 
Criminologia i Execució Penal
El màster en Criminologia i Execució Penal l'imparteix des de fa 24 anys el Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, al qual es van afegir la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Girona, amb la finalitat de donar una formació especialitzada en l'àmbit de la criminologia i l'execució de les penes des de les diferents disciplines que hi participen.
 
Dret Empresarial
Des del curs acadèmic 2009-2010, el màster universitari en Dret Empresarial ofereix una visió de conjunt i multidisciplinari del règim jurídic aplicable a la realitat econòmica de les empreses. En aquestes edicions ha comptat amb un gran nombre de matriculats, fet que acredita l'interès en el dret empresarial.
El programa atén específicament les necessitats formatives en l'àmbit de la investigació i la formació superior a les exigències de perfeccionament de professionals de l'àmbit jurídic empresarial.
 
Integració Europea
El màster d'Integració Europea aprofundeix en la tradició de la UAB d'oferir estudis de postgrau d'alt nivell en aquest camp i hi facilita una aproximació multidisciplinària (ciència política, economia, dret i relacions internacionals) amb una certa especialització en funció de la formació prèvia i de les preferències de cada inscrit. El màster incentiva els intercanvis i programes conjunts amb altres universitats. En aquest sentit, destaquem els programes de doble titulació amb la Universitat de Toulouse i amb la Universitat de Renmin (Xina).

Màster en Dret dels negocis
El Dret dels negocis és un camp disciplinar ben establert i reconegut amb programes docents a moltes institucions d'ensenyament superior de tot el món, els seus propis mitjans de comunicació, així com un ampli reconeixement tant en el camp professional, com en el de la recerca jurídica i l'ensenyament superior. En l'ultima dècada, el Dret dels negocis ha qüestionat i ha aconseguit afeblir en certa mesura els límits i barreres disciplinàries.
Més exactament, seria correcte dir que les orientacions que ha redefinit el Dret dels negocis s'han erigit en un marc bastant heterogeni (configurat entorn de múltiples aportacions i àrees de coneixement) com per a què la disciplina s'hagi convertit en punt d'articulació i focus de referència de molt diferents àmbits de coneixement. A aquest fet, sens dubte, ha contribuït el caràcter transdisciplinar que s'ha convertit en matriu vertebradora de les diferents perspectives que s'aglutinen en el Dret dels negocis.
La proposta de Màster en Dret dels Negocis sintonitza amb els Màsters en Dret dels negocis de bon nombre d'Universitats espanyoles com americanes i europees, en aquest cas, especialment en aquelles que avancen cap a la convergència en l'Espai Europeu d'Educació Superior.
El Màster en Dret dels Negocis de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a El Salvador és un programa d'estudis dissenyat per a proporcionar tant un coneixement d'avantguarda al camp del Dret, com les habilitats per comprendre i demostrar el coneixement adquirit per intervenir en la realitat dels negocis, del comerç i de l'empresa.