Vés al contingut principal

Docència

El Departament de Dret privat du a terme una important tasca en l’àmbit de la docència i disposa d’un nombre important d’alumnes matriculats a les diferents assignatures impartides pels professors que fan part de les quatre unitats departamentals: civil, mercantil, procesal i internacional privat. El Departament té assignada docència a diferents Graus i a Màsters tant oficials com propis de la UAB. Característica de la docència del nostre Departament és que no només s’explica dret nacional sinó també dret europeu i comparat. El Departament és també responsable de la recerca en les matèries competència de les unitats departamentals.

El Departament es troba integrat per professorat permanent, professorat associat, becaris i personal d'administració i serveis.

Docencia