Vés al contingut principal

Grups de recerca

Grup ALI&R (Artificial Legal Intelligence & Robotics)
Directora: Susana Navas Navarro
Membres: Sandra Camacho Clavijo, Santiago Robert Guillén, Iván Mateo Borge, Cristina Alonso Suárez, Martin Ebers (Universitat de Tartu, Estonia), Brian Subirana (Massachussets Institute of Technology – MIT)
Objectius: La finalitat que es persegueix és la “reconfiguració de les categories jurídiques que duen a terme els sistemes d’intel·ligència artificial i la tecnologia en la qual aquells es recolzen mitjançant la reconfiguració dels comportaments dels individus, dels grups i de la societat en general”. Entre d’altres àmbits jurídics a partir dels quals farem palesa aquesta afirmació es troba la nova configuració de l’error com a vici del consentiment, el copyright on tractarem qüestions com ara la creativitat humana-computacional, les mesures tecnològiques de protecció en relació amb la blockchain, la gestió digital dels drets d’autor, el nou paradigma de llicències d’ús, la responsabilitat del fabricant pels danys que ocasionen les màquines intel·ligents en la internet de les coses, la reconfiguració de la capacitat de voler i entendre quan aquest un cop perduda es recobra degut a la inserció d’un dispositiu tecnològic en el cos humà (ciborg). D’altres matèries que també són objecte d’estudi són: el mercat de pagaments electrònics, les dades de caràcter personal, la robòtica i el paper rellevant de l’algoritme en la conducció autònoma (vehicles i drons), resolució alternativa de conflictes online, plataformes digitals en l’economia col·laborativa.

 

Grup de Recerca per l'actualització del dret de la persona i familiar
Directora: Judith Solé Resina
Membres del grup: Mª Carmen Gete-Alonso y Calera, Joan Lluís Pérez Francesch, Judith Solé Resina, Vinicius Almada Mozetic, Narciso Leandro Xavier Baez, Maria Cristina Cereser Pezzella,  Matheus Felipe de Castro, Rogelio Luiz Nery da Silva, Janaína Reckziegel, Marco Aurélio Rodrigues da Cunha e Cruz, Yuri Schneider.
Objectius: Són fonamentalment: Continuar amb la recerca en l'àmbit del dret de la persona i del dret de família, abordant la imprescindible tasca de l'actualització d'aquestes branques del dret civil. Divulgar la recerca efectuada mitjançant l'organització de jornades i seminaris temàtics. Coordinar i participar en obres col·lectives d'investigació en aquestes matèries. Realitzar contribucions individuals en llibres, monografies i revistes especialitzades. Participar en congressos i trobades d'àmbit nacional i internacional. Transferir el coneixement als estudiants de dret i els professionals del dret. Participar en els treballs prelegislatius en els àmbits dels drets de la persona i del dret de família.
Paraules clau: Dret civil, Dret comparat, Dret constitucional, Dret global, Dret penal, Drets de la personalitat, Drets fonamentals, Drets humans; Dret de les noves tecnologies; Dret i robòtica.

 

Grup de Recerca Estudis Internacionals i Europeus de l'Institut de Dret i Tecnologia - GEIE-IDT (Reconegut com a Grup de Recerca consolidat i finançat a la convocatòria SGR 2009)
Objectius: Amb caràcter general, pretenem aprofundir en les linies de recerca que ja hem començat arrel dels anteriors projectes finançats. Sobre aquests temes hi han tesines i tesis doctorals en marxa. En el pròxims anys, pretenem incidir en els següents aspectes: - coherència en la regulació de les situacions de diversitat jurídica. Cooperació i organització en "xarxa". Dins d'aquest tema, mereixerà una atenció especial el sector del Dret de la competència, i concretament el dels seus problemes d'aplicació; - conseqüències de la globalització en el Dret de societats i altres persones jurídiques; - el Dret de familia en un context transnacional, i les seves relacions amb el nou Dret comunitari d'estrangeria.
Directora: Blanca Vila Costa.

 

Grup de Recerca Estudis de Seguretat Marítima Internacional - GESMI
Objectius: La seguridad se ha convertido en los últimos tiempos en el criterio fundamental que ordena la navegación marítima, afectando a todos los ámbitos, inclusive el jurídico. No en vano todos los esfuerzos internacionales y comunitarios tienden a lograr que se adopten medidas para salvaguardar la vida de las personas en el mar, la seguridad de los cargamentos y los buques, la de las instalaciones portuarias, y la protección del medio marino. Se trata de hacer posible el transporte por mar de mercancías peligrosas o especialmente contaminantes sin menoscabar la seguridad de las personas, de los bienes materiales o del medio ambiente. Compatibilizar la actividad económica relacionada con el transporte y la distribución de este tipo de mercancías con la seguridad se ha convertido en un objetivo prioritario de la comunidad internacional y de la Unión Europea, lo que se ha traducido en la adopción de importantes y numerosas normas que obligan a los Estados y a los particulares. En este sentido, se hace preciso poder conocer de manera ordenada y sistemática el ingente número de normas internacionales, aprobadas fundamentalmente en el seno de la OMI, y en el ámbito comunitario, que afectan a la seguridad en el transporte marítimo, ya sea desde el punto de vista preventivo, como desde una perspectiva reparadora. Pero no se trata simplemente de identificar y ordenar las normas internacionales, comunitarias o internas que afectan a la seguridad en el transporte marítimo de mercancías peligrosas o contaminantes, sino de interrelacionarlas, analizar incompatibilidades, problemas de aplicación o interpretación, sus lagunas y deficiencias. Después de los ataques terroristas del 11-S en los Estados Unidos, junto a la preocupación tradicional por la seguridad en el mar, se han aprobado nuevas medidas de seguridad para combatir el terrorismo internacional. Los buques, los puertos e instalaciones portuarias y las mercancías y sus embalajes deben cumplir requisitos nuevos y adi
Directora: Mª Isabel Martínez Jiménez