Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Dret Privat

Personal

El Departament de Dret Privat s'estructura d'acord amb les quatre àrees de coneixement que el componen: Dret Civil, Dret Internacional Privat, Dret Mercantil, i Dret Processal. I en formen part el personal docent i de recerca d'aquestes àrees a més del personal d'administració i serveis que dóna suport a la gestió i funcionament del departament.