Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Dret Privat

El departament

Benvinguts al Departament de Dret Privat.

El Departament de Dret Privat és va crear per acord de la Junta de Govern de 19 d’octubre de 1988 com a resultat de la desaparició i transformació del Departament de Dret en tres nous Departaments. Està situat a la Facultat de Dret (Edifici B) del Campus de Bellaterra, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Està format per quatre Àrees de coneixement (Unitats) cadascuna de les quals s'encarrega d'organitzar, coordinar i desenvolupar la docència i la investigació relacionades amb les matèries que li són pròpies:

  • Dret Civil
  • Dret Mercantil
  • Dret Processal
  • Dret Internacional Privat

I, s’integra per investigadors, que són professors d’aquests Àrees i grups d’investigació que compten amb una consolidada trajectòria en l’execució de projectes de recerca que es manifesten en les publicacions, activitats nacionals, europees i internacionals, tant individuals com conjuntes.