Vés al contingut principal

Doctorats

Doctorat en Dret
El programa de doctorat en Dret que ofereix la Facultat de Dret de la UAB a partir del curs 2014-2015 es fruit d'una llarga tradició, de ja més de 40 anys, i de la necessitat d'adaptació a la normativa derivada del RD 99/2011. Fins l'any 1999, la Facultat de Dret de la UAB oferia un programa unitari de doctorat en Dret. Posteriorment els canvis de model van derivar en ofertes de diversos programes de doctorats per part dels diferents departaments: departament de Dret Privat, departament de Ciència Política i Dret Públic, i departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques.

Tots dos models van obtenir resultats excel·lents. De nou amb els últims canvis legals, aquesta facultat manifesta el seu compromís amb la millora i evolució continuades i amb la cerca constant d'una millor gestió de recursos. És per aquesta raó que s'ha mirat, per sobre de tot, d'oferir un programa conjunt de tota la facultat que permeti donar satisfacció a les necessitats d'integració, dimensió, internacionalització i gestió eficient que requereix un programa de doctorat potent i de qualitat i, al mateix temps, amb una base suficientment sòlida per poder atendre, des de un plantejament generalista, qualsevol tema d'investigació específic.