Vés al contingut principal

Línies de recerca

Dret Internacional Privat:

 • Dret internacional privat de la Unió Europea.
 • Dret comunitari d’estrangeria.
 • Coherència del model jurídic comunitari i pluralitat legislativa.
 • Dret de la competència
 • Problemàtica internacional de les persones jurídiques.
 • La família en les relacions transnacionals.
 • Incidència de la globalització en el dret internacional privat.
 • Història del dret internacional privat.

Dret Civil:

 • Dret civil català (bàsicament, dret de família, drets reals i dret de successions).
 • Dret civil patrimonial (obligacions i contractes).
 • Dret de la propietat intel·lectual.
 • Dret antidiscriminatori.
 • Dret digital i de les noves tecnologies.
 • Dret dels menors.

Dret Mercantil:

 • L'Estatut jurídic de l'empresari.
 • Les societats mercantils.
 • Dret de la competència.
 • Dret de la propietat industrial.
 • Contractes mercantils.
 • Dret marítim.
 • Títols valors.
 • Dret concursal.

Dret Procesal:

 • L'execució civil i penal.
 • El procés concursal -Les mesures cautelars.
 • Les garanties processals.
 • La protecció processal del consumidor.
 • El tractament processal de la víctima.