• Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 4007/6
 • 6a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 30/09/2024
 • Final: 03/10/2025
 • Places: 50
 • Orientació: Recerca
 • Preu: 4800 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: On line
El màster en Dret dels Negocis de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), edició en línia, és un programa d'estudis dissenyat per proporcionar tant un coneixement d'avantguarda en el camp del dret com les habilitats per comprendre i demostrar el coneixement adquirit per a intervenir en la realitat dels negocis, del comerç i de l'empresa.
El dret dels negocis és un camp ben establert i reconegut amb programes docents en moltes institucions d'ensenyament superior d'arreu del món, amb mitjans de comunicació especialitzats i amb un ampli reconeixement tant en el camp professional com en el de la investigació jurídica i el de l'ensenyament superior. En l'última dècada el dret dels negocis ha qüestionat i ha aconseguit afeblir en certa mesura els límits i les barreres entre disciplines.
Més exactament, es pot dir amb certesa que les orientacions que el dret dels negocis ha redefinit s'han transformat en un marc bastant heterogeni (configurat al voltant de diverses aportacions i àrees de coneixement) que ha convertit la disciplina en punt d'articulació i focus de referència de molt àmbits de coneixement diferents. A aquest fet, sens dubte, hi ha contribuït el caràcter transdisciplinari que s'ha convertit en matriu vertebradora de les diferents perspectives que s'aglutinen en el dret dels negocis.

Sortides professionals

El Màster en Dret dels negocis de la UAB té una orientació acadèmica i de recerca. Busca convertir-se en un entorn d'intercanvis i de relacions per a la formació i l'enriquiment mutu mitjançant el contacte directe amb la investigació jurídica qualificada, l'empresa i les professions legals. La seva idea rectora es formar investigadors-es competents, garantint la seva suficiència investigadora, i no promoure una acumulació de coneixements.
Entre les seves sortides professionals, podem destacar les següents:
- Docència universitària
- L'assessorament jurídic especialitzat i/o funcions d'investigació qualificada en l'àmbit de Dret dels negocis.
- Administració pública i magistratura.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Dret Privat

Contacte

Eliseo Sierra Noguero

Telèfon: 935812224

Informació addicional

https://masterenderechodelosnegocios.uab.cat/

Més informació

Vols rebre més informació?