Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2018-D-LD-CC-8 - Professor Agregat Laboral (Parc de Salut Mar)
Resolució de 21 de juny de 2018, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Hospital del Mar, per la qual es convoca concurs públic per a l'accés a una plaça d'agregat o agregada en règim de contracte laboral per ocupar una plaça assistencial bàsica.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 12 de juliol al 10 de setembre de 2018.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.
Documentació
Bases de la Convocatòria:
Resolució de la Convocatòria: Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:
  • Resolució provisional
  • Resolució definitiva
Llistat de places
AL/18/346 Anestesiologia i Reanimació