Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2018-D-FC-CD-7 - Catedràtic d'Universitat (ICS)
Resolució del 5 de juny de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs de promoció interna a plaça vinculada de cossos docents universitaris.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 14 de juny al 11 de juliol de 2018.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.
Documentació
Bases de la Convocatòria:
Resolució de la Convocatòria: Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:
Llistat de places
CU/18/53 Nefrologia