Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS PER A L’ACCÉS A UNA PLAÇA DE D’AGREGAT O AGREGADA EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL PER OCUPAR UNA PLAÇA ASSISTENCIAL VINCULADA A LA CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/8)
Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al DOGC. Fins el dia 16 de gener de 2018.
Documentació
Bases de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Resolució d'admesos i exclosos:


Llistat de places
AL/17/313 Medicina: Nefrologia