Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Resolució de 21 de setembre de 2017, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Hospital del Mar, per la qual es convoca concurs d'accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris.(Convocatòria núm. 2017/D/FC/CD/5)
Referència
CU/17/44
Tipus
Funcionari
Categoria
CU/17/44 Àrea de coneixement: Obstetrícia i Ginecologia
Nombre de places
1
Perfil

Docent: Obstetrícia i Ginecologia
Investigador: Obstetrícia i Ginecologia

Baremació de criteris
Activitats de recerca i transferència: 45 punts
Activitats docents: 40 punts
Activitats de gestió i altres mèrits: 15 punts
Llistat admesos
Llista definitiva de candidats admesos

Carreras Collado, Ramon
Observacions
Calendari del Concurs

Resolució del calendari del concurs
Tornar al concurs