Teaching quality
Ciència i Tecnologia dels Aliments
 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura 2n cicle CTA 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura 2n cicle CTA 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura 2n cicle CTA 
2008 Informe grup de discussió: Llicenciatura 2n cicle CTA 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura 2n cicle CTA 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura 2n cicle CTA