Teaching quality
Estudis Anglesos (en extinció)
 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Estudis Anglesos + Llicenciatura Filologia Anglesa 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Anglesa 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Anglesa 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Anglesa 
2006 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Anglesa 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Anglesa