Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona

Les diferències en l'educació i els valors entre homes i dones causen desajustos en la recerca de parella

05 juny 2024
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

L'expansió educativa de la dona ha provocat canvis en les diferències de nivell educatiu dels homes i les dones a l'hora de buscar parella. Una investigació del Centre d'Estudis Demogràfics (CED-CERCA) de la UAB ha examinat per primer cop el paper de les discrepàncies en els valors sobre els rols de gènere i l'educació entre cònjuges potencials. Segons l’estudi, al voltant dun terç de les dones a favor de la igualtat de gènere i amb estudis superiors no podrien trobar una parella masculina homògama.

Homes i dones en abstracte
istock/kubkoo

En les darreres dècades el “mercat de la parella” ha canviat dràsticament. Els canvis més coneguts a l'estructura d'aquest mercat es troben a les discrepàncies en el nivell educatiu dels cònjuges potencials a causa de l'expansió educativa de la dona. Si no hi ha cap cònjuge potencial disponible (en una determinada població) amb recursos o característiques similars, no hi ha possibilitat de tenir una parella homògama, que per a molts és la preferida. Una investigació del Centre d'Estudis Demogràfics (CED-PROP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) examina per primera vegada l'aspecte dels valors dels rols de gènere en els desajustos entre cònjuges potencials.

No es pot passar per alt la importància de la segona meitat de la revolució de gènere. Caldria esperar que, a mesura que el feminisme es difon, el paper dels homes en les tasques domèstiques augmenti en importància i, per tant, les dones busquin cada cop més una parella potencial que valori aquesta visió igualitària. Utilitzant l'Enquesta de Fecunditat més recent disponible (2018) per a homes i dones joves espanyols, la investigació ha examinat la bretxa de gènere combinada (tant tenint en compte la diferència d'educació com de valors) a Espanya.

L'estudi, publicat a l'últim número de la revista del CED Perspectives demogràfiques, ha distingit els valors dels rols de gènere tant en aspectes de l'esfera privada com en aspectes de l'esfera pública. La diferència entre homes i dones quant a educació i valors igualitaris és petita per a les persones amb un nivell educatiu baix i mitjà. Tot i això, en el cas de les persones amb estudis superiors, hi ha un "dèficit" d'homes amb les mateixes característiques que les dones. Aquest dèficit d'homes suposa un 15 % per als valors de l'esfera privada i un 12 % per als de l'esfera pública. Això correspon a un dèficit masculí a la població total i implicaria que al voltant d'un terç de les dones a favor de la igualtat de gènere i amb estudis superiors no podrien trobar una parella masculina homògama, mentre que els homes amb un nivell d'estudis baix o amb estudis mitjans s'enfrontarien a un “dèficit femení” de dones amb característiques similars, encara que en aquest cas seria petit en termes absoluts.

Potser aquesta bretxa en l'educació i els valors igualitaris podria explicar, en part, la quantitat creixent de dones solteres amb educació superior i homes solters amb baix nivell educatiu. Per poder-ho confirmar i poder observar l'evolució d'aquesta bretxa en els darrers anys, els investigadors del CED consideren que caldria una nova Enquesta de Fecunditat, amb dades noves sobre els solters, les famílies, els seus recursos i els seus valors. Els autors de l'estudi també recomanen el suport per reduir aquestes diferències en educació i valors, i destaquen que, mentrestant, les parelles potencials haurien de ser conscients del mercat imperfecte de parelles dels joves adults espanyols.

Referència:

Van Damme, M. (2024). Desajustos en la cerca de parella: educació i valors de
gènere al mercat matrimonial espanyol
, Perspectives Demogràfiques, 35: 1-4 (ISSN: 2696- 4228). DOI: 10.46710/ced.pd.esp.35

https://ced.cat/PD/PerspectivesDemografiques_035_CAT.pdf

 

Dins de