Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona

La UAB és la primera universitat d'Espanya segons el rànquing CyD

16 maig 2024
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

L'onzena edició del rànquing per a les universitats espanyoles que elabora la Fundació CyD situa la UAB en primera posició i li atorga el nombre més gran d'indicadors d'alt rendiment de les 81 universitats analitzades.

Campus de la UAB

La Fundació CyD ha presentat els resultats de l'onzena edició del rànquing CyD per a les universitats espanyoles. Aquesta classificació s'elabora associada al rànquing internacional U-Multirank, amb la qual comparteix els principis metodològics i la majoria d'indicadors, afegint-hi alguns indicadors més apropiats per al sistema universitari espanyol. Aquesta edició inclou els resultats de 81 universitats, 30 àmbits de coneixement i 3.407 titulacions.

El rànquing avalua el rendiment de les universitats en funció del resultat obtingut en 36 indicadors, tant per a la classificació institucional com per a la classificació dels 30 àmbits de coneixement.

L'edició de 2024 incorpora l'àmbit de Fisioteràpia als analitzats a l'edició anterior: Arquitectura, ADE, Agricultura, Biologia, Ciències de la Terra/Geologia, Dret, Ciències Polítiques, Educació, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Civil, Enginyeria de Materials, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Farmàcia, Física, Història, Infermeria, Matemàtiques, Medicina, Odontologia, Periodisme i Comunicació, Psicologia, Química, Sociologia, Treball Social i Veterinària.

El rànquing CYD classifica les universitats per grups de rendiment alt, mitjà o baix segons el resultat obtingut en cada criteri.

La UAB torna a ser, en aquesta edició, la universitat que té un nombre més gran d'indicadors d'alt rendiment de tot l'Estat, amb un total de 29 indicadors en aquesta categoria.

Els criteris estan estructurats en cinc dimensions: docència i aprenentatge, recerca, transferència del coneixement, orientació internacional i implicació a l'entorn.

Pel que fa a l'ensenyament i l'aprenentatge, la UAB és al grup de rendiment alt en 7 dels 9 indicadors: taxa de graduació de grau, taxa de graduació de màster, taxes de graduació normativa de grau i de màster, taxes de rendiment de grau i de màster i taxa d’èxit de grau. Se situa entre les universitats amb rendiment intermedi en estudiants de màster d'altres comunitats autònomes.

Pel que fa a la investigació, la UAB també és al grup d'universitats amb un alt rendiment en 6 dels 8 indicadors: fons externs de recerca liquidats, fons externs captats, publicacions per PDI, impacte normalitzat de les publicacions i publicacions altament citades i nombre de postdoctorats. Se situa al grup de rendiment mitjà en publicacions en accés obert.

Pel que fa a la transferència del coneixement, la UAB és al grup d'alt rendiment en 7 dels 8 indicadors: fons privats, publicacions amb empreses, patents amb empreses, ingressos per llicències, spin-offs, publicacions citades en patents i ingressos de formació continuada. A l'indicador de patents concedides per professor es troba al grup de rendiment mitjà.

En orientació internacional la UAB se situa al grup d'alt rendiment a 6 dels 7 indicadors: titulacions en idioma estranger de grau i de màster, mobilitat d'estudiants, professorat estranger, tesis doctorals internacionals i publicacions internacionals. En pràctiques a l'estranger se situa al grup de rendiment intermedi.

Finalment, la UAB presenta un alt rendiment en 3 dels 4 indicadors de contribució al desenvolupament regional: pràctiques a empreses de la regió, publicacions amb empreses de la regió i publicacions regionals, i presenta un rendiment intermedi en fons de recerca regionals.

Les 10 universitats espanyoles que obtenen un nombre més elevat d'indicadors de més rendiment a la classificació són, per aquest ordre, la UAB, la Universitat de Navarra, la Universitat Autònoma de Madrid, la Carles III de Madrid, la Universitat de Barcelona, la Pompeu Fabra, la de Deusto, la Pontifícia de Comillas, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Ramon Llull.

Més informació:
https://www.rankingcyd.org/

 

Dins de