Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona

Es crea la Càtedra Fundació Puigvert de Cirurgia Robòtica Urològica - UAB

28 maig 2024
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

En el marc d’un acord de col·laboració, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Fundació Puigvert creen una Càtedra específica en cirurgia robòtica urològica per a donar impuls a la docència, la recerca i la innovació en aquest àmbit de coneixement. El programa de formació en cirurgia robòtica urològica que es desenvoluparà a la Fundació Puigvert donarà accés a l’àrea d’entrenament “urotraining” en cirurgia urològica mínimament invasiva, que inclou un mòdul específic de simulació en cirurgia robòtica.

Ramon Massaguer, patró delegat i director general de  Fundació Puigvert (Esquerra) i Javier Lafu
Ramon Massaguer, patró delegat i director general de Fundació Puigvert (Esquerra) i Javier Lafuente, rector de la UAB (Dreta)

El rector de la UAB, Javier Lafuente, i Ramon Massaguer, Patró delegat i Director General de la Fundació Puigvert, han signat un Conveni que formalitza la creació d’una Càtedra de cirurgia robòtica exclusivament dedicada a l’especialitat de la urologia i a tots els procediments quirúrgics que li són propis en què l’assistència per robot ja ha demostrat millores significatives, tant en el nivell de precisió tècnica, com en la reducció  de les complicacions i recuperació dels pacients. L’extracció de la pròstata (prostatectomia), bufeta (cistectomia) i ronyó (nefrectomia i trasplantament renal) són exemples on la cirurgia robòtica té el seu principal camp d’aplicació.Tanmateix, ja està avançant en altres àmbits i es realitza de manera selectiva per la cirurgia de les malformacions congènites o prolapse del sòl pelvià.
 
La constitució formal de la Càtedra Fundació Puigvert de Cirurgia Robòtica Urològica-Universitat Autònoma Barcelona permetrà que les dues entitats contribueixin a la innovació i progrés de les ciències de la salut, en el marc d’excel·lència en la pràctica assistencial. Representa un pas en l’esforç conjunt d’iniciar una nova etapa de progrés en l’ensenyament de la cirurgia robòtica avançada especialitzada en l’àmbit de la urologia. En aquest sentit, destacar també la vinculació històrica, des de 1969, de la Fundació Puigvert amb la UAB en la formació especialitzada de professionals de la salut.
 
En conjunt, la Càtedra s’articularà al voltant de 4 eixos: la Recerca, la Docència, la Innovació, i la Divulgació. Des de l’eix de la recerca s’ impulsaran estudis interdisciplinaris, multicèntrics i internacionals que ajudin al desenvolupament d’aquesta àrea tecnològica. En l’ambit de la docència farà aportacions en el disseny d’un programa de formació universitària especialitzada que s’incloure a l’itinerari docent per a les futures generacions d’uròlegs i uròlogues. En el terreny de la innovació, es promourà activament projectes de R+D+i  centrats en les noves tecnologies i tècniques quirúrgiques robòtiques. Finalment, la divulgació posarà èmfasi en la difusió del coneixement a través de l’organització de trobades científiques i jornades formatives que contribueixin a la generalització d’aquestes pràctiques i a la consolidació de la Fundació Puigvert com a centre de referència en l’expansió de la cirurgia robòtica aplicada a la Urologia.
 
Constitució d’una Comissió Mixta Fundació Puigvert - UAB
 
Per vetllar pel correcte seguiment de la Càtedra es constitueix una Comissió Mixta que regularà el desenvolupament de la Càtedra Fundació Puigvert de Cirurgia Robòtica Urològica, integrada  de manera paritària per dos representats de cada entitat: el Dr. Salvador Navarro, degà de la Facultat de Medicina i la Dra. Assumpció Malgosa, vicerectora de Recerca, per part de la UAB, i el Dr. Lluís Gausa, Director Assistencial i Mèdic de la Fundació Puigvert, i el Sr. Ramon Masseguer, Patró Delegat i Director General de la Fundació. Entre les funcions de la Comissió Mixta, s’hi inclouen la de proposar Director/a de la Càtedra, aprovar els programes d’actuació i les activitats que s’hi realitzaran, i proposar i adoptar acords o convenis necessaris per al compliment dels objectius de la Càtedra, així com amb altres universitats i institucions científiques.
 
Segons el Dr. Lluís Gausa “l’objectiu és respondre a la presència creixent de la cirurgia robòtica a la urologia impulsant la recerca i la innovació, així com proporcionant una formació bàsica i avançada d’aquesta tecnologia quirúrgica mitjançant cursos de postgrau i, fins i tot, plantejant la possibilitat d’una formació de Grau en Cirurgia robòtica que avui dia no existeix.” D’altra banda, el Sr. Ramon Massaguer afegeix que, amb la creació d’aquesta Càtedra de cirurgia robòtica urològica,“la Fundació Puigvert, com a centre de referència en Urologia reconegut internacionalment i pioner en introduir la cirurgia robòtica a l’Estat espanyol, manté la seva aposta per la urologia robòtica que va començar ara fa ja pràcticament dues dècades (2005)”.
 
Per al rector de la UAB, Javier Lafuente, “la creació de la càtedra, adscrita al Departament de Cirurgia de la UAB, és una oportunitat per establir una col·laboració estratègica i duradora entre la Universitat i la Fundació Puigvert per tal de dur a terme recerca, formació, col·laboració científica, desenvolupament i transferència de coneixement en un camp en creixement com és la cirurgia robòtica en urologia”.

La urologia robòtica: consolidar el present i anticipar el futur
 
Per a la Fundació Puigvert, pionera en incorporar la cirurgia robòtica en la realitat clínica de l’atenció urològica en el sistema sanitari universal del nostre país i després d’una trajectòria amb evidència científica contrastada, la Càtedra és una plataforma que aporta el rigor i l’excel·lència universitària amb la finalitat d’estendre més i avançar de forma continuada en aquest àmbit de coneixement.
 
En aquest sentit, la nova Càtedra Fundació Puigvert de Cirurgia Robòtica - UAB arriba en un moment clau dins l’escenari  de  desenvolupament tecnològic i innovació que, a un ritme creixent, està conquerint quiròfans d’arreu. Superades les fases inicials d’implementació i experimentació dels primers robots que van entrar al mercat, la cirurgia assistida per robot comença a diversificar-se amb l’aparició de nous models i marques en un mercat cada cop més competitiu. 
 
“Estem assistint a un procés de democratització de la cirurgia robòtica, on la seva expansió arreu del territori i dels diferents àmbits de la medicina, i el seu conseqüent abaratiment de costos, farà inevitable la seva integració dins el Sistema Nacional de Salut i, per tant, també dins el sistema universitari”, constata el Dr. Joan Palou, Director del Servei d’Urologia de la Fundació Puigvert, professor de la Facultat de Medicina de la UAB i també director de la nova Càtedra. Això tindrà conseqüències, per exemple, en una demanda creixent d’especialistes formats en cirurgia robòtica a nivell global, incloent-hi la Península Ibèrica, on actualment ja existeix un centenar d’instal·lacions del sistema robòtic Da Vinci amb les que s’han operat més de 60.000 pacients, a un ritme sempre creixent. Aquesta tendència és especialment patent en l’especialitat de Urologia: actualment, representa el 56% de les intervencions quirúrgiques assistides per robot.
 
Els sistemes robòtics imperants avui dia als quiròfans - els de tipus “mestre-esclau” com el Da Vinci, amb avantatges com les de visió en 3D magnificada i braços articulats que permeten els mateixos moviments que els d’una mà, eliminació dels tremolors, i ergonomia en la postura de l’especialista a la consola – van prendre embranzida a Europa a partir de 1997. La Urologia va ser un dels primers camps d’aplicació de la cirurgia robòtica i, per tant, l’especialitat que acumula més experiència i on més i millor s’han descrit els procediments específics per a diferents tipus d’intervenció assistida per robot.

Fundació Puigvert, un centre docent acreditat per Europa  
 
La Fundació Puigvert és actualment l’únic centre a Espanya aprovat com Centre Receptor Certificat en l’àrea de Robòtica per la Secció d’Urologia Robòtica (ERUS- European Robotics Urology Section) adscrita a  l’EAU (Associació Europea d’Urologia, per les seves sigles en anglès), que presideix l’actual Cap de la Unitat d’Urologia Oncològica de la Fundació Puigvert, Dr. Alberto Breda. També és l’únic hospital a Europa amb més de 4 certificacions dins l’àmbit de la Urologia com a centre de referència europeu de programes de beques formatives (European Urology Scholarship Programmes, aprovat per l’EAU i per l’European Board of Urology-EBU). Entre aquestes certificacions que reconeixen la seva competència formativa es troben les subespecialitats de càncer de pròstata, càncer renal, càncer urotelial, Trasplantament, Litiasi, Urologia Funcional i Femenina, i Urologia Pediàtrica; les quals coincideixen amb les àrees de supraespecialització urològica de la Fundació Puigvert.
 
A més, la Fundació Puigvert és, des de l’any 2022, el primer i únic Centre d’Excel·lència Europeu en Càncer de Pròstata (EPCCE) de l’Estat espanyol, pels resultats obtinguts en el seu triple abordatge en la millora del diagnòstic i el tractament d’aquesta patologia, a través de l’assistència, la recerca i la docència.
 
El caràcter emprenador dels i les professionals de la Fundació Puigvert i de la institució que sempre els ha recolçat  han estat claus per a que a dia d’avui la Fundació Puigvert disposi dels dos sistemes robòtics més avançats del mercat, Da Vinci i HUGO i, és per això que, gaudeix del reconeixement indiscutible com centre pioner dins el sistema sanitari públic a realitzar els primers procediments quirúrgics robòtics de major complexitat del país i d'Europa amb ambdós sistemes. En concret, al llarg de tots aquests anys, des de la primera cirurgia realitzada l’any 2005 fins la data, s’han dut a terme 2017 procediments quirúrgics robòtics. La Fundació Puigvert  ha realitzat les primeres prostatectomía i cistectomia, respectivament,  a l’Estat mitjançant cirurgia robòtica, les primeres intervencions pediàtriques, la primera extracció de donant viu de ronyó o el primer trasplantament renal complet, entre altres intervencions.
 
Un professorat en la primera línia de la urologia europea
 
La Fundació Puigvert, com a centre de referència en Urologia, Nefrologia, Andrologia i Medicina Reproductiva va ser pioner en cirurgia robòtica a l’Estat espanyol amb la introducció del primer robot Da Vinci l’any 2005, i després protagonitzant el primer trasplantament renal complet robòtic (2015), i les dues primeres intervencions quirúrgiques amb el robot HUGO d’última generació (2022), entre altres. És actualment centre coordinador del Grup Europeu de Trasplantament Renal Robòtic (ERUS-RAKT) i col·labora habitualment amb altres centres i societats mèdiques en el desenvolupament de tècniques quirúrgiques robòtiques, i en l’el·laboració de guies pràctiques i en la formació i assessorament d’altres professionals.
 
La nova Càtedra comptarà amb un quadre docent de primer nivell integrat per cirurgians referents de la urologia robòtica a nivell internacional, tots ells membres de l’equip quirúrgic de la Fundació Puigvert:
 
·       Dr. Joan Palou: Director del Servei d'Urologia de la Fundació Puigvert i del grup encarregat d'elaborar les Guies Clíniques en càncer de Bufeta no músculo-invasiu i en tumor del tracte urinari superior de l'Associació Europea d’Urologia (European Association of Urology o EAU). Fou director de l'Escola Europea d'Urologia (European School of Urology - ESU) des del 2012 fins al 2022, i és membre fundador i únic membre actual a l'Estat espanyol del Grup Internacional de Càncer de Bufeta (IBCG, per les sigles en anglès).
 
·       Dr. Alberto Breda: Cap de la Unitat d’Urologia Oncològica i de l’Equip Quirúrgic de Trasplantament Renal de la Fundació Puigvert. Actual president de la Secció europea de Cirurgia Robòtica (ERUS) de l’EAU i Professor Adjunt d'Urologia de l'hospital Mount Sinai a Nova York.
 
·       Dr. Josep Maria Gaya: President de la Societat Catalana Urologia i metge adjunt de la Unitat d’Urologia Oncològica de la Fundació Puigvert.
 
·       Dr. Andrea Gallioli: Vicepresident de la Societat Catalana d’Urologia i coordinador de l'Equip de Recerca de la Unitat d'Urologia Oncològica de la Fundació Puigvert.
 
·       Dr. Angelo Territo: President del Grup de Trasplantament Renal de la secció de Joves Uròlegs Acadèmics (Young Academic Urologists o YAU) de l’EAU i metge adjunt de la Unitat d’Urologia Oncològica de la Fundació Puigvert.
 
Tots ells han rebut múltiples premis i reconeixements per treballs presentats a congressos nacionals i internacionals. En definitiva, una Càtedra de pioners i reputats experts per a formar la nova generació d’especialistes en urologia robòtica i per a impulsar el desenvolupament d’aquesta tecnologia. 

 

Dins de