Comunicat de l'Equip de Govern de la UAB en relació a una eventual intervenció de la Universitat
28.01.2012 Òrgans de govern  -  En relació a les informacions aparegudes a la premsa, afirmant que des de el Consell Social de  la UAB s'ha sol·licitat una intervenció per part de la Generalitat, l'Equip de Govern de la Universitat considera urgent i necessari clarificar els següents aspectes:

Ahir, dia 27 de gener, es va celebrar una sessió del Consell Social de la UAB en la qual Alícia Granados, presidenta del Consell Social, va informar sobre la voluntat de la Secretaria d'Universitats de la Generalitat d'introduir en la llei d'acompanyament, actualment en tramitació parlamentària, una esmena amb l'objectiu que existís un comissionat o interventor per a la totalitat d'Universitats catalanes, en el cas que aquestes ho necessitessin. Així, i per tal de garantir una correcta i transparent execució del pressupost de la UAB per a l'any 2012, la presidència del Consell Social va proposar que, avançant-se als esdeveniments, se sol·licités a la Generalitat la designació d'una persona externa per fer el seguiment de l'execució pressupostària de la UAB, la qual cosa no està aprovada.

Tanmateix,  l'Equip de Govern i la Gerència de la Universitat han explicitat al Consell Social la voluntat de complir escrupolosament amb el pressupost de la UAB, tal com ha estat aprovat, i fins i tot, d'intentar assolir un major estalvi en les partides pressupostades, i d'incrementar en tot allò que sigui possible els ingressos de la Universitat. L'Equip de Govern de la UAB, per tant, no veu cap necessitat de disposar d'un acompanyament extern a l'hora d'executar el pressupost.

L'Equip de Govern proposa una millora dels mecanismes de seguiment de l'execució pressupostària i d'assoliment dels seus objectius, en el marc de les competències pròpies del Consell Social. D'acord amb l'article 89 de la Llei d'Universitats de Catalunya, vol que sigui el mateix Consell Social qui faci el seguiment del pressupost de la Universitat. Concretament, s'ha proposat la creació d'un mecanisme nou, com podria ser un òrgan mixt (amb representació del Consell Social i representació del Govern i la Gerència de la UAB) que realitzi un seguiment continu del pressupost  i que, amb aquesta finalitat, es reuneixi quinzenalment per detectar amb rapidesa si s'han produït desviacions en el pressupost i redreçar els aspectes necessaris.

En relació a la figura d'un  comissionat o d'un interventor a les universitats públiques, l'Equip de Govern de la UAB no coneix encara les funcions que la Generalitat voldria assignar a aquesta figura. Per tant, considera prematur pronunciar-se sobre aquesta qüestió, i adverteix que podria incidir directament en l'autonomia universitària i en la governança de les universitats públiques.
Anar a Notícies
Contacta
Si tens algun dubte sobre una nota de premsa o desitges més informació
+34 93 581 4032
g.premsa@uab.es
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona